Omvang huisvesting asielzoekers bekend

0

Het aantal vergunninghouders is verdubbeld.

Het aantal vergunninghouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) dat gemeenten in de eerste helft van 2015 naar verwachting moeten huisvesten, bedraagt 14.000 personen. Dit betekent meer dan een verdubbeling van het huidig aantal te huisvesten vergunninghouders.

Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven bekend gemaakt in de Staatscourant. De prognose is berekend aan de hand van de verwachting van het nieuwe aantal personen dat een verblijfsvergunning ontvangt en het aantal vergunninghouders dat naar verwachting op 1 januari 2015 nog in de opvang verblijft om te worden uitgeplaatst.

Taakstelling per gemeente
Het ministerie van BZK (DG Wonen) informeert gemeenten binnenkort per brief wat de gevolgen zijn van de taakstelling per gemeente. De VNG heeft het ministerie gevraagd gemeenten dit zo snel mogelijk te laten weten. Inmiddels is een platform in het leven geroepen van betrokken departementen, het COA en de VNG. Dit platform heeft als doel de uitstroom van vergunninghouders te verbeteren en knelpunten op te lossen.

Exclusief achterstanden
Taakstellingen uit vorige perioden die nog niet zijn gerealiseerd, blijven onverminderd van kracht. Deze huisvestingsplaatsen moeten alsnog worden geleverd. Mocht per 1 januari 2015 sprake zijn van een achterstand of voorsprong op de taakstelling van de tweede helft voor 2014, dan zal deze bij de realisering van de gemeentelijke taakstelling voor de eerste helft van 2015 worden betrokken.

Taakstelling tweede helft 2015
Op basis van het huidige inzicht, moeten in de tweede helft van 2015 naar verwachting 14.900 nieuwe vergunninghouders van huisvesting in de gemeenten worden voorzien. Bij dit aantal is geen rekening gehouden met eerdere huisvestingsverplichtingen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.