Dilemma’s bij uitvoering Leerplichtwet

0

Het is niet eenvoudig, maar wel van groot belang: maatregelen tegen schoolverzuim. De gemeente Spijkenisse heeft de lokale rekenkamer gevraagd de successen en knelpunten in kaart te brengen.

De rekenkamer heeft gekeken naar de praktische uitwerking van het beleid en de ervaringen van jongeren die in contact kwamen met leerplichtambtenaren. De bedoeling is dat alle jongeren in Spijkenisse op school zitten of vanuit een traject worden geholpen daar weer te verschijnen en hun best te doen, staat in het rapport Verzuim in Spijkenisse.

Een van de knelpunten is het gebrek aan onderbouwing binnen de verzuimregistratie. Daarom is het onduidelijk waarom een scholier verzuimd. Ook is het niet helder of een waarschuwingsbrief bijvoorbeeld helpt tegen het zogeheten  luxe verzuim om eerder op vakantie te kunnen. Verder moeten scholen scherper aan de slag met het doen van meldingen.

Indicator
Het gebruik van het aantal verzuimmeldingen als prestatie-indicator is vrij onzinnig, stelt de rekenkamer. Wie het laaghangend fruit plukt, krijgt daarna pas zicht op de complexere problemen. Daarmee wordt het aantal meldingen steeds minder relevant. Het gaat immers om het oplossen van de problemen; niet om jongeren die een keer wegblijven uit gemakzucht.

Ter afsluiting van de knelpunten wordt geconcludeerd dat het onhandig is leerplichtambtenaren een aantal scholen toe te wijzen. Als ze ziek ok met vakantie zijn, blijven dossiers liggen. Ook hebben sommige scholieren begeleiding nodig terwijl anderen meer gebaat zijn bij een harde aanpak.

Data
Het advies is sneller te reageren om de gegevens die er zijn te gebruiken voor een analyse van de nodige aanpak. Een verzuimprotocol vormt daarvoor de basis, wat afspraken tussen gemeenten en scholen zijn die gebaseerd moeten worden op de Leerplichtwet. Succes komt voort uit een combinatie van ondersteuning en sancties.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden