Sociaal domein veruit grootste lastenpost

0

Het sociaal domein is met 23,3 miljard euro veruit de grootste lastenpost van gemeenten in 2018. Op nummer twee volgt met ruime afstand met 7,4 miljard bestuur, burgerzaken en overhead. Voor het overige zijn de uitgaven van gemeenten aan wettelijke taken en eigen beleid zeer divers. Aan de posten veiligheid (1,8 miljard euro) en economie (1,2 miljard euro) wordt het minste geld uitgegeven.

Dit meldt het CBS op basis van begrotingen 2018. Gemeenten onttrekken per saldo 1,5 miljard euro aan hun reserves. De begrote baten van gemeenten bedragen dit jaar 55,5 miljard euro, met de onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gesaldeerd. Het grootste deel van de baten van gemeenten is afkomstig van bijdragen van het rijk. De rijksbijdragen bedragen 34,9 miljard euro, bijna 63 procent van het totaal.

Gemeentelijke heffingen

Van de bijdragen van het rijk komt 28,4 miljard euro uit het gemeentefonds, de resterende 6,5 miljard euro heeft betrekking op specifieke bijdragen, zoals bijdragen voor de bijstand. Gemeenten begroten voor 9,7 miljard euro inkomsten aan gemeentelijke heffingen zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden