Gemeenten geven minder geld uit aan sport

0

Gemeenten spenderen minder aan sport. De gemeentelijke sportuitgaven zijn tussen 2014 en 2015 met 1 procent gedaald tot 1,21 miljard euro. Toch is de sport geen stiefkind in deze tijd van bezuinigingen: het sportaandeel in de totale gemeentelijke uitgaven is sinds 2010 verhoudingsgewijs juist een beetje gegroeid.

Dat zegt het Mulier Instituut op basis van analyses op jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten die het CBS beschikbaar heeft gesteld.

Regiofunctie
Volgens het Mulier Instituut verschillen de uitgaven tussen gemeenten sterk. Gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners geven per inwoner meer uit aan sport (11-14 euro). Dat verschil komt vooral door de regiofunctie van grote gemeenten, met bijbehorende regionale accommodaties (atletiekaccommodaties, 50-meterbaden, regionale trainingscentra). Gemiddeld geeft een gemeente per inwoner 64,50 euro uit aan sport.

Over de periode 2010-2015 zijn de werkelijke uitgaven voor sport, gemeten over alle gemeenten, 4 procent hoger dan de begrote uitgaven voor het betreffende jaar. In 2015 heeft bijna een derde van de gemeenten meer uitgegeven dan begroot (5% verschil als grens), de helft van de gemeenten ongeveer evenveel en een vijfde van de gemeenten minder dan begroot.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden