Trend: asielzoekers vragen om noodhulp

3

Steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers vragen gemeenten om noodhulp. Wat te doen?

Overlegorgaan LOGO, vertegenwoordiger van 50 gemeenten, vraagt minister Gerd Leers van Immigratie, Integratie en Asiel om duidelijkheid. Van de minister mogen de gemeenten geen asielzoekers opvangen; tegelijkertijd oordeelt de rechter dat de lokale overheid een zorgplicht heeft.

Tijdens het afgelopen half jaar zijn ongeveer 6.000 asielzoekers met onbekende bestemming vertrokken. Hoeveel mensen van deze groep op straat zwerven, is niet bekend. LOGO vraagt Leers om een oplossing.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken keren steeds meer asielzoekers zelfstandig terug naar het land van herkomst. De uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam Osdorp mogen vooralsnog blijven.

Tentenkamp Den Haag

Ook in Den Haag staat sinds medio september een dergelijk tentenkamp. Het kamp mag daar vooralsnog blijven van de gemeente. Een open brief aan burgemeester Jozias van Aartsen heeft nog geen resultaat opgeleverd. De mogelijke oplossing laat op zich wachten.

Over Auteur

3 reacties

 1. Opvallend is, dat in het bovenstaande artikel waarop ik reageer, weeral alleen de nadruk wordt gelegd op het humanitaire aspect van deze schrijnende situatie en dat het politieke aspect totaal genegeerd wordt.

  Deze tendens is al langer zichtbaar in haast alles wat er over in de zichtbaarheid getreden uitgeprocedeerde asielzoekers gepubliceerd wordt. Nog thans zijn er in Nederland in het recent verleden al verscheidene pogingen ondernomen om middels een protest / demonstratie, in de vorm van een (in opzet althans) permanent kampement, het politieke aspect op die politieke agenda te krijgen.

  Keer op keer weer echter zijn de voorgaande pogingen in de kiem gesmoord, zonder ook maar een duimbreed toe te willen geven aan de politieke dimensie van die protesten. Daarmee wil “men” blijkbaar niet, concludeer ik, toegeven aan de politieke relevantie van het protest zelf.

  De politieke eisen die de uitgeprocedeerde asielzoekers, die nu momenteel weeral een tweetal kampementen hebben opgezet (in Amsterdam Osdorp -Notweg- en in Den Haag -Koekamp-), echter nog steeds (en weer) stellen, zijn legitiem: vrije toegang tot onze maatschappij. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over alle noodzakelijke financi?le, juridische, sociale, educatieve en medische voorzieningen. Dat zijn de minimumvoorwaarden.

  Deze uitgeprocedeerde vluchtelingen die momenteel op de voorgenoemde kampementen verblijven, kunnen niet terug naar het land waar ze vandaan komen. Ze zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn ze rechteloos en kunnen ze het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen. Ze strijden echter niet alleen voor de mensen die in deze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC?s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

  Geen mens is illegaal.

 2. Beste redactie,

  Sinds 19 september 2012 staat er ook een vluchtelingen tentenkamp ”Recht op Bestaan” op de Koekamp in Den Haag.

  De uitgeprocedeerden die hier demonstreren, zijn merendeels gevlucht uit Irak.

  Het zou fijn zijn wanneer ook deze mensen worden vermeldt in dit artikeltje. De gemeente Den Haag ”faciliteert” de demonstratie, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

  ”Recht op Bestaan?? wordt door diverse groepen, waaronder Vluchtelingen op Straat, PRIME, AFA, vluchtelingenwerk afdeling Den Haag, Marokkaanse Vrouwen Vereniging, STEK (stad en kerk), ondersteund in hun demonstratie.

  ”Recht op Bestaan” start morgen, woensdag 17 oktober een tweede actievierdaagse in Den Haag.

  Voor meer informatie over dit tentenkamp en de actiedoelen, zie: https://rechtopbestaan.wordpress.com/2012/10/15/actie-vierdaagse-2-0/

  Hartelijk dank.

 3. Een probleem dat goed moet worden aangepakt. NIet alleen aan de Notweg in Amsterdam is een “vluchtelingenkamp) ook staat er een groep van 30-40 irakeese vluchtelingen al 29 dagen op de Koekamp in DenHaag. Zij verblijven daar onder zware omstandigheden omdat de burgemeester van DenHaag niet wil dat de tenten gesloten zijn, zelfs een zijwand moeten verwijderen en voorzien van doorzichtig plastic om goed te kunnen zien wat er in de tenten gebeurd. Ook moet het licht snachts in de tenten blijven branden.
  Dat is ook een manier hoe je dus als gemeente met de problemen om kunt gaan. Het de mensen die daar berblijven onnodig moeilijk maken.. Zelfs in een politiecel mag het licht niet 24/7 branden…
  Dus ja Gemeenten… bekommert u zich eens om de hulpvraag van deze groep mensen ipv het ze moeilijker te maken..
  Mijn oproep aan de Gemeenteraad van DenHaag.. zeg er ook eens wat van en stelt u zichzelf eens op de hoogte van de onmenselijke situatie die wordt versterkt door de beperkingen die de burgemeester van DenHaag heeft opgelegd en stel vagen in de raad aub.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden