Advies: minder belasting, meer werk

6

Meer mensen aan het werk en een betere doorstroming van de woningmarkt. Welke gemeente wil dat niet, maar hoe? Door het verlagen van de belasting, is het advies.

De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen adviseert het nieuwe kabinet de inkomstenbelasting te verlagen. Zo zouden meer mensen, die momenteel vaak nog leven van uitkeringen, aan het werk kunnen. Daarnaast zou de huizenmarkt weer op gang komen. Maar hoe? Door opbrengsten van lastenverzwarende maatregelen – door het schrappen van aftrekposten – weer direct en volledig als een tariefverlaging terug te geven aan belastingbetalers.

“De commissie doet voorstellen om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen, wat volgens het Centraal Planbureau op termijn omgerekend ruim 140.000 voltijdbanen oplevert”, stelt commissievoorzitter Kees van Dijkhuizen. “De voorstellen dragen bij aan een oplossing voor de oplopende vergrijzingkosten en de vastzittende woningmarkt. Uiteraard is er binnen dit pakket ruimte om accenten te verleggen.”

Tarieven

De huidige vier tarieven moeten worden vervangen door twee tarieven van 37 en 49 procent. Zo valt 93 procent van de belastingbetalers onder het lage tarief. Dit prikkelt om een baan te vinden, omdat werk zo lonender wordt. Het verkleint de armoedeval van mensen die een uitkering ontvangen en weer aan het werk gaan.

Verder moet het rondpompen van geld moet worden verminderd.

Dan de huizenmarkt. Het advies is de hypotheekrenteaftrek te beperken. De overdrachtsbelasting moet worden afgeschaft. De huursector moet marktconform worden; de opbrengst moet worden ingezet voor belastingverlichting.

Solidariteit

“Zowel de inkomens- als de vermogenssituatie van de huidige groep 65-70 jarigen inmiddels gemiddeld beter dan van alle inkomens beneden de 50 jaar”, stelt de commissie. “Daarom wordt van ouderen met een hoger inkomen langs geleidelijke weg eenzelfde belastingbijdrage gevraagd als van jongere generaties.”

De onafhankelijke commissie is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer.

Volg Gemeente.nu ook via Facebook >>

Over Auteur

6 reacties

 1. jan met de pet op op

  een snel rekensommetje leert dat tot bijv. 38.000 inkomen nu reeds ca 37% belasting geheven wordt (19.000 ad 33% en 19.000 ad 42%). straks is dit ook 37% alleen bent u dan uw hypotheekrente aftrek wel kwijt en krijgt er dus niets voor terug!!!! O ja, toch, de BTW gaat nog eens fors omhoog naar 23%. Jan met de Pet moet weer boeten, dus !!! Hoera……

 2. De Turk: dat klopt niet helemaal. Een netto bijstandsuitkering ligt ergens tussen de 800 en 900 euro netto per maand. De toeslagen en kwijtscheldingen die u noemt gelden ook voor minimumloners, de vergelijking klopt dus niet.

 3. Dit komt van het Departement van Simpele Redeneringen. Zo heb ik er ook een:

  Minder belasting – meer winst.
  Meer winst – meer speculatie.
  Meer speculatie – meer crisis.
  Meer crisis – meer werkloosheid.
  Meer werkloosheid – meer uitkeringen.

 4. Sandra van Rij op

  Blijkbaar kennen de mensen de weg naar de WWB-normen niet. En hebben zich onvoldoende ingelezen. In de afgelopen jaren hebben de lage inkomens belastingtechnisch ingeleverd, de middeninkomens gingen erop vooruit en de hoogste inkomens hebben een beetje ingeleverd. Uitgangspunt hierbij is: de laagste inkomens vormen de grootste groep en daar valt dus te halen is de gedachte geweest. De middeninkomens is een minder grote groep en die is ontzien onder het mom “marktwerking”. Als de grote groep ziet hoe goed het de middenklassers gaat; dan volgt al gauw het eerste schaap en daarna nog meer om bij die groep middenklassers te gaan behoren. “Stimulans”, noemen ze dat. De kleinste groep; dat zijn onze allerrijksten en die hebben een deel van hun vermogen verloren tijdens de val van een aantal banken. Daarom hoefden zij maar een kleine bijdrage te leveren. Door die klapper hebben wij met zijn allen veel geleerd. Vooral dat wij allemaal afhankelijk zijn aan/van elkaar. Ik persoonlijk hou van het leven in een gezond economisch klimaat. Ook al bevind ik mij in deplorabele financiele problematiek; toch vind ik het van belang dat ik mijn steentje bijdraag aan het weer gezond maken van de economie van ons land. Mij en mijn lotgenoten de enige zwarte piet toeschuiven vind ik niet helemaal meer terecht. Het is tijd voor een democratischer verdeling van de lasten.

 5. Dat zeg ik al 18 jaar, sinds ik hier in Nederland ben. Toen lachte iedereen mij over mijn idee.
  Als een persoon van een familie in een fabriek een ploegendienst werkt verdiend hij/zij netto ongeveer ?1400,- netto. Als zelfde persoon uitkering krijgt komt zijn uitkering uit op ongeveer ?1500,- netto (dankzij de voordelen van huur/zorg toeslag, kwijtschelding van OZB etc..) Het is toch dom werkende 1400 geven terwijl als hij uitkering vraagt 1500 mag krikgen. Tenzij dat iemand ECHT ziek of gehandicapt is.

 6. Dit komt uit het VVD -partijblad. ” Simpel zakken vullen”. Een handleiding voor rijkelui en vvders.
  Ze vertellen er niet bij dat dit te koste gaat van de minima zowel onder als boven de 65.

  Oliedom.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden