Meer krediet voor starters vanuit uitkering

1

Het kabinet wil ondernemen vanuit een uitkering verder stimuleren. Gemeenten kunnen nu zowel borg staan voor banken, als ook voor andere verstrekkers van microkredieten.

Dit biedt meer mogelijkheden om de markt te betrekken bij kredietverlening aan startende ondernemers vanuit de uitkering. Of en met welke partijen wordt samengewerkt blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij hebben goed inzicht in de lokale omstandigheden en kunnen daarmee goed inschatten welke partijen wel en niet geschikt zijn om mee samen te werken.

Het kabinet ondersteunt mensen die vanuit een uitkering als zelfstandig ondernemer aan de slag willen. Het ondernemerschap zet mensen in hun kracht en stelt hen in staat om zelfstandig in hun bestaan te voorzien. Voor sommige mensen is werk als zelfstandig ondernemer de snelste weg uit de uitkering. Gemeenten kunnen mensen met een uitkering financiële hulp, coaching en begeleiding bieden bij het starten van een onderneming.  Dit is geregeld in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling blijkt succesvol.

Daarnaast heeft het kabinet nu besloten nog meer rendement uit het Bbz te halen door gemeenten te stimuleren beter kredietbeheer te voeren. Zo kunnen gemeenten het instrument selectiever inzetten en er strenger op toezien dat de verstrekte starterslening wordt terugbetaald. Gemeenten die individueel meer ontvangsten genereren dan het landelijk gemiddelde mogen het verschil houden. Omgekeerd betalen de gemeenten minder opbrengsten zelf.  

Over Auteur

1 reactie

  1. Strenger toezicht op terugbetalen van leningen in combinatie met kortingen op basis van opgave van maandinkomsten , kan leiden tot hogere administratieve lastendruk voor de BBZ-ondernemer, welke deels zal leiden tot het inschakelen van meer externen, zoals boekhouders, waardoor meer kosten worden gemaakt die de winstgevendheid zal verkleinen. De BBZ-maandopgaven aan de uitkeringsinstantie, dienen vervangen te worden door kwartaalopgaven die paralleel lopen aan de BTW-aangifte. Ben Kremer, Financial Coach, Amsterdam.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden