Stel burgergeluk centraal bij transities

2

Als gemeenten hun nieuwe taken in het sociale domein optimaal willen uitvoeren, dan zou ‘burgergeluk’ het ultieme doel moeten zijn.

Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van een viertal gemeentedialogen, georganiseerd door de Blommestein Groep en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Tijdens de bijeenkomsten debatteerden bestuurders over de (voorgenomen) decentralisaties (Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en AWBZ).

Uit de debatten kwam duidelijk naar voren dat als de gemeenten hun nieuwe taken optimaal willen vormgeven, dat het beste doen vanuit het perspectief van de burger. Met één plan en één aanpak per burger of gezin.

Tof Thissen, directeur van KING: “Redeneer vanuit de behoeften van één burger of één gezin en kies de aanpak die daarbij past. Integraal, in één plan.” KING stelt op basis van de dialogen dat als gemeenten dat met hun maatschappelijke partners kunnen realiseren, dan gaan zij het verschil maken. Dan staan niet de wettelijke kaders van de verschillende regelingen of de organisatie van de betrokken instituties, maar de burger centraal: uitgaan van wat de burger nodig heeft en de ruimte binnen de wettelijke kaders benutten om echt aan de vraag van de burger tegemoet te komen. Dan zijn gemeenten geen doorgeefluik meer van Haags beleid, maar geven ze zelf vorm aan hun nieuwe taken. “Met burgergeluk als doel.”

Gemeenten kunnen de nieuwe taken in het sociale domein goed oppakken, zo was de conclusie van alle vier de debatten. Belangrijke voorwaarde is dat ze de nieuwe taken integraal vormgeven, vanuit het perspectief van de burger.

Over Auteur

2 reacties

  1. M. van den Berg op

    Burgergeluk??! Pardon!?

    Waar ik grote moeite mee heb is het telkens weer verzinnen van nieuwe termen of containerbegrippen waar dezelfde boodschap aan wordt opgehangen. De klant centraal is al heel veel jaren het centrale thema, maar telkens moet dat wiel opnieuw worden uitgevonden zodat er weer een paar congressen, trainingen en thema-bijeenkomsten mee kunnen worden ingevuld.

    Laten we eens aan het werk gaan, zo stellen we de klant centraal.

  2. Rob Zimmermann op

    Met ACT Jeugd (Assertive Community Treatment), een van de experimenten van het ?Transitieprogramma Langdurende Zorg?, is afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op dit gebied. ACT kan een van de bouwstenen zijn van de beoogde nieuwe integrale jeugdketen/ het jeugdarrangement wat gemeenten voor ogen staan.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden