Anonieme tip over ‘bijstandsfraude’ vraagt om zorgvuldigheid

7

Door een anonieme tip kwam de gemeente Oisterwijk een schuur met inhoud op het spoor van een bijstandsontvanger. Mocht de gemeente de sociale recherche inzetten voor onderzoek?

Ja, de klacht van de bijstandsontvanger over de sociale recherche was ongegrond. Toch heeft de gemeente volgens de nationale ombudsman niet volledig zuiver gehandeld. “Het evenredigheidsvereiste houdt in dat overheidsinstanties voor het bereiken van een doel een middel aanwenden dat voor de betrokkenen niet onnodig bezwarend is en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel”, staat in het oordeel van de ombudsman.

De inwoner van Oisterwijk diende een verzoek in voor een bijstandsuitkering, waarbij niet werd vermeld dat hij autoradio’s bewaarde in een schuur. Een anonieme tipgever zei dat de bijstandsaanvrager die schuur huurde en geld verdiende met het opknappen van autoradio’s. Uit navraag door de sociaal rechercheur was dat niet te concluderen. De man gebruikte de schuur van een vriendin van hem, wat het onderzoek lastig maakte.

Observaties

“Verzoeker klaagt erover dat de gemeente de sociale recherche heeft ingeschakeld in verband met zijn gebruik van een schuur in plaats van in een gesprek met hem daarover navraag te doen”, schrijft de ombudsman. Maar goed, hij had dit ook zelf kunnen melden.

“Verder is het uit tactisch oogpunt niet ongebruikelijk bij een opsporingsonderzoek dat eerst dossiers en systemen worden geraadpleegd, observaties worden gedaan en getuigen worden gesproken, voordat de betrokkene wordt benaderd. Op deze wijze wordt betrokkene geconfronteerd met bepaalde gegevens, die hij/zij niet meer kan beïnvloeden.”

Verzoeker heeft voorafgaand aan de tip niet uit eigen beweging bij de gemeente opgave gedaan van het gebruik van de schuur en de aanwezigheid van radio's en apparatuur. Dat kan mogelijk wel, als betrokkene voorafgaand aan het bezoek zou zijn bevraagd in een gesprek. Tot slot heeft de sociale recherche meer kennis en ervaring in het opsporen van bijstandsfraude. Het direct inschakelen van de sociale recherche en de door de recherche gevolgde handelwijze was daarom gerechtvaardigd.”

Klantmanager

Dat mag dus. Het probleem lag bij de klantmanager. Die had aantekeningen moeten maken van de telefonische, anonieme tip. “Het vereiste van administratieve nauwkeurigheid houdt in dat overheidsinstanties secuur werken. Dit vereiste brengt met zich mee dat ambtenaren aantekeningen maken van relevante informatie die zij ontvangen en deze aantekeningen bewaren, opdat later de juistheid en de herkomst van die informatie kan worden geverifieerd.” Dit had dus beter gemoeten.


Doet recht aan uw zaak >>

Over Auteur

7 reacties

 1. Als laatste: ik ben tegen fraude. Maar ik ben ook tegen massamisleiding en stelen middels de drogreden “bezuinigingen” door de overheid. Steeds meer zie je dat de overheid zich niet aan afgesproken beloftes houdt. Niet verwonderlijk als de overheid het verkeerde voorbeeld geeft. Zolang men het beleid niet menselijker en diervriendelijker maakt zul je ook nooit meer menselijkheid krijgen, en zal onmenselijkeheid en bedrog toenemen. Dat is al wat jaren het geval: mensen voelen zich belogen en bedrogen (ik vertel hier niets nieuws) en sommigen gaan dan ook zo handelen. Maar dan noemt men kleine bijverdiensten fraude terwijl men de echt grote oplichters en misleiders (dus ook die in de politiek) ongemoeid laat.
  Zo te lezen en te merken aan de afnemende menselijkheid in de besluiten worden werklozen als de paria’s van de samenleving gezien. Weet u als ambtenaar wie er v??r de 2e wereldoorlog de schuld kregen van de recessie en de overheidsschulden door overheidsfalen? Nu gebeurt langzaam maar zeker hetzelfde…alleen zijn het dit keer de werklozen die de schuld overal van krijgen. Praat u maar verder vanuit dat doodlopende overheidsstraatje.
  Wel vreemd dat falenden in de politiek, bij de politie en bij de banken wel aan alle kanten geholpen worden en zelfs na een fout op een andere werkplek bij dezelfde organisatie kunnen blijven doorwerken, maar dat men voor de mensen in nood (die eens een rekenfoutje met hun financi?n maken) alleen denigrerende woorden en vooroordelen heeft…en hen in de put laat zitten zonder hen te helpen. De mensen die geholpen moeten worden laat men links, recht, in het midden of waar dan ook liggen, maar de mensen die makkelijk rond kunnen komen geeft men w?l hulp.
  Wat moet je daar nou over denken als mens zijnde?
  Oneerlijkheid alom.
  De uitbuiting door machtsmisbruik regeert.
  De overheid heeft alleen nog oog voor mensen als ze er weer wat vanaf kunnen bezuinigen en tijdens verkiezingen. Daarna wil men de mens niet meer horen of zien.
  Nog even een paar veelbelovende maar nietszeggende overheidskreten:
  -Nu bezuinigen voor een betere toekomst.
  -Nu eerst het zuur, straks het zoet.
  -De minima zullen er niet op achteruit gaan.
  -Koopkrachtbehoud voor de minima.
  en de nieuwste: Snoeien om te groeien.
  GELOOFT U ER ZELF IN?

 2. P.S. Ambtenaar: toevallig heb ik (met enkele jaren ertussen) een paar maanden in een arm land geleefd, dus ik weet wat armoede daar is. Het is niet te vergelijken met de armoe in het westen…waar overigens ook een heel ander klimaat heerst. Die vergelijkingen lopen mank, en slaan nergens op. Ik vraag me af hoelang je al ambtenaar bent als je dingen zegt zoals “Hier is je uitkering genoeg om van te leven”. Nee beste ambtenaar: het is niet eens genoeg om te overleven tegenwoordig door die eeuwig durende “tijdelijke bezuinigingen” die men ruim 35 jaar geleden invoerde om te zorgen voor meer werkgelegenheid en om de staatsschuld te verminderen. Beide beloftes komt men tot op de dag van vandaag niet na…ambtenaar. Vandaar dat mensen andere manieren bedenken om toch te overleven, en zelf daarmee proberen een beetje normaal te leven. Misschien is u dat vanwege al uw steeds veranderende werk wegens de steeds veranderende overheidsregelgeving niet opgevallen? Ook voor u geldt mijn volgende stelling: de echte armoede zit in de hoofden van veel mensen die w?l makkelijk kunnen rondkomen!

 3. Beste Ambtenaar: als de overheid zich in al die bezuinigingsjaren aan hun beloftes hadden gehouden dan was er nu genoeg werk geweest en dan waren de staatsschulden al danig naar beneden geschroefd. Dan waren vele bezuinigingen niet nodig en dan waren de salarissen van de laagst betaalden niet bevroren zoals nu al decennialang het geval is. Dan hoefde men niet te korten op de minima en konden minima blijven meedoen met de maatschappij. Dan gingen die minima er NIET op achteruit zoals men dat ooit beloofde…maar waar men zich toch niet aan hield. Dan hoefde men niet “bij te verdienen”…als je daar al van kunt spreken. Als ambtenaar moet je eerst eens wat jaren leven als minima…voordat je met de allang bestaande dooddoeners van vooroordelen blijft aankomen. En wat betreft de mensen die misbruik maken van de situatie: moet dan iedereen daar het dupe van worden? In NL blijkbaar wel !

 4. Steunpunt Minima St.Houvast Heerenveen op

  Het gaat hier over bijstandsfraude en zwart geld.
  En het volgens de richtlijnen werken. Indien er geen richtlijnen zijn wordt er mis geschoten. Nu weten we allemaal dat er vanuit alle mogelijke hoeken op de laagste inkomens worden geschoten die hier met totaal andere omstandigheden te maken hebben dan als wat er in Ethiopi? of India bestaat. Andere regeringsleiders die ook zo hun prioriteiten hebben. In hoeverre dat verschil geeft in “uitknijpen van een bevolkingsgroep”; ieder land heeft zo z’n methoden. Het is overigens ook bekend dat in dit land 125 % van de norm, als inkomen, al NIET genoeg is om van te leven. Niet voor niets komen steeds meer mensen hier in de financi?le problemen. En voor het overige is uiteraard het “verdeel en heers” spel prachtig werk om te doen voor bepaalde typen. Hopelijk gaat het niet zover dat er aan doelgroepenmoord wordt gewerkt via de “krimp”methode.

 5. Beste ‘mijn mening’. Dit ging om een aanvraag van iemand die zwart geld verdient en dat niet opgeeft. Jij vindt het dus terecht dat iedereen die werkt geld moet afstaan aan iemand die probeert de boel te belazeren? En verder: ga eens naar Ethiopi? of India. Als je daar niet werkt dan heb je pas armoede. In dat soort langen moet je 6 dagen per week 10 uur per dag werken en dan kun je net eten. Hier is je uitkering genoeg om van te leven, zeker als je het vergelijkt met dat soort landen. En als je geen zin hebt om te werken dan verziek je de boel en zeg je hoofdpijn of rugklachten te hebben. Er zijn heus wel gevallen die echt niet kunnen werken maar ik ben ervan overtuigd dat als je de uitkering halveert twee keer zoveel mensen aan het werk zouden zijn.

 6. Denk erom: alleen mensen die een baan hebben mogen bijverdienen. Heb je dat niet dan MOET je armoe lijden, en MOET je je laten bestelen door een overheid die met een tunnelvisiedrogreden als “bezuinigingen” steeds meer geld afneemt van de mensen, z?lfs van de MINIMA. Hoe ziek is dat? Als de uitkeringsgerechtigden dan zelf niet meer uitkomen en tevergeefs om hulp aankloppen bij een overheid die een ontmoedigingsbeleid voert: dan probeert die individuele uitkeringsgerechtigde ook ietsje bij te verdienen met een klusje…maar dat wordt dan zwaar BESTRAFT. Je MOET en ZAL arm blijven !!! Hoe zielig is dat dan?
  VRAAG: Als die reperateur geen geld vraagt maar geld KRIJGT omdat mensen hem willen belonen voor zijn hulp en omdat hij/zij in de bijstand zit? In wat voor wereld leven wij dat we de armen niet een beetje meer geld gunnen? De echte armoede zit in de hoofden van veel mensen die w?l makkelijk kunnen rondkomen!

 7. Typisch weer Nederland, ‘niet zuiver gehandeld’. Je spoort toch fraude op? En dan is het erg dat een ambtenaar geen aantekeningen heeft gemaakt over een anomieme tip? Sjonge jonge, moet toch niet gekker worden….

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden