Aanbevelingen voor arbeidsmarktinformatie

0

Om van re-integratie een succes te maken is overzichtelijk informatie noodzakelijk. Daarom stelt de Raad voor Werk en Inkomen verbeteringen voor.

Er zijn lacunes; tegelijk is het overzicht vaak zoek in de stroom van informatie. De raad zet niet alleen de problemen op een rij, maar geeft ook aanbevelingen voor het stroomlijnen van informatie over en voor werkzoekenden.

De gegevens over werkloosheid zijn volgens de raad te combineren door werkzoekenden te typeren, bijvoorbeeld aan de hand van leeftijd of de duur van de werkloosheid. Door deze typering te koppelen aan vacatures kan een beeld ontstaan van de kans op een baan. Daarnaast adviseert de raad de omvang en samenstelling van de stille reserve te onderzoeken.

Registratie

Een andere aanbeveling is een uniforme registratie voor werkzoekenden in het leven te roepen, opgelegd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten met een zogeheten werkpleinplusvestiging nemen de werkzoekendenregistratie van het UWV over. Het zou prettig zijn als ze niet – jawel – hun eigen wiel gaan uitvinden, stelt de raad. Wat dat betreft is het prettig dat een groot deel van de gemeenten met deze vestigingen registreren op basis van SONAR, wat “goed aansluit op de gemeentelijke ICT”.

De raad besluit het rapport Arbeidsmarktinformatiebronnen door te wijzen op het belang van adequate samenwerking tussen de verschillende partijen die werken aan de re-integratie van werkzoekenden. Een regelmatige en tijdige levering van data is natuurlijk van groot belang. “Op dit punt is zeker nog ruimte voor verbetering”, schrijft de raad. Over de lacunes van informatie: “Leveranciers en gebruikers van data moeten hierover met elkaar in conclaaf.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden