Burgemeester: Inwoners hebben te hoge verwachtingen

3

Wat zien burgemeesters als de trends in gemeenteland? “De gemeente is niet voor álles verantwoordelijk.”

Een rondje nieuwjaarstoespraken leert dat burgemeesters hun best doen het begrip participatiemaatschappij handen en voeten te geven. Dat is nog best een opgave, ziet onder meer burgemeester Toon van Asseldonk van de gemeente Overbetuwe. “De gemeente is niet voor álles verantwoordelijk”, speechte Van Asseldonk. “Ik merk dat de verwachtingen wel eens hooggespannen zijn en dan ligt teleurstelling op de loer. Bovendien gaat ook bij de gemeente wel eens wat mis.”

De burgemeester gaf ook een sneer naar de media. “Als er iets mis gaat wordt dat soms breed uitgemeten. We moeten ons daar niet gek door laten maken. Ook komt er wel eens informatie op straat te liggen terwijl dat niet de bedoeling was. We zullen er hard aan werken om dat te verbeteren.”

Verandering
Burgemeester Erik van Heijningen van de gemeente Hellevoetsluis begon zijn toespraak filosofisch. “Panta rhei, kai ouden menei ofwel Alles stroomt en niets blijft”, was het thema van de speech. “Een gezegde dat deels terug te voeren is op Plato. In de taal van de Griekse filosofen: men kan nooit tweemaal in dezelfde rivier stappen.” Juist bij de lokale overheid was is veel in beweging gekomen, was de centrale stelling.

“Hadden wij tot voor kort gehoord van Wikileaks en Bradley Manning, inmiddels zijn wij op de hoogte van Edward Snowden, NSA, Projext X te Haren, Wifi in de jachthaven en selfies, om maar enkele hoogtepunten uit het nieuws te noemen”, verklaart Van Heijningen. “Toch gaan we er allemaal in mee. Wie heeft er geen computer, laptop, iPad, tablet of mobiele telefoon? De computerdichtheid in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld.” De gemeente kan niet achterblijven, is de conclusie.

Samen
Ook burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal wijst op de veranderende wereld waarin gemeenten een rol spelen en wijst op de noodzaak van burgerparticipatie. “U draait nu zelf aan de knoppen en bouwt aan uw eigen toekomst”, liet de burgemeester weten. “Dit vraagt een andere overheid. Een kleinere overheid ook die zich richt op haar kerntaken.”

“Dit alles vraagt de nodige flexibiliteit, creativiteit en doorzettingskracht van ons allen. Ik ben verheugd te constateren hoezeer u meevoelt, meedenkt en meebeweegt om deze exercitie gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Ik roep u voor zover nodig op tot een positieve, optimistische houding.”

Optimisme
Een van de meest optimistische speeches kwam van burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer. Na een lange opsomming van positieve ontwikkelingen kwam Aptroot tot de kern van zijn verhaal: “Ik merk dat wij vaak nog niet doorhebben of durven vertellen waar wij goed in zijn. Dat wij te weinig buiten Zoetermeer vertellen wat een geweldige stad dit is.”

Daarna volgde zijn kijk op het komende jaar. “Wat wij in 2014 gaan doen willen wij zoveel mogelijk samen met u doen; met inwoners, onderwijs, zorg, verenigingen, bedrijven. Dan komen wij het verst.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

3 reacties

  1. Het blijkt ook een trend te zijn bij burgemeester om maar vooral niet in het geweer te komen tegen de almaar veranderende beleidswijzigingen die de overheid oplegt. Zeer sporadisch komt men wel in actie…zoals bij de sluiting van een gevangenis in Overijssel. Maar voor de rest pruimt men in de gemeentepolitiek blijkbaar alles maar wat lichtjes voorgekauwd op het bord komt vanuit de landelijke politiek. Vooral de collegepartijen en het college zijn bezig daarmee, veelal afkomstig aan landelijk gelieerde grote politieke partijen. Dus men praat en handelt naar de mond en de wens van de baas. (1)

  2. (vervolg) De kritische geluiden en alarmsignalen van allerlei betrokken en vaak deskundige mensen worden snel weggewoven met dooddoeners zoals ‘we kunnen niet anders’, en vooral nieuwe inzichten en ideeën worden bij voorbaat al de grond in geboord. Er wordt tevens teveel van een bevolkingsgroep ge-eist die inmiddels al bijna kaalgeplukt is vanwege door de overheid stopgezette of zwaar gereduceerde subsidies. (Subsidies die vanwege negatieve uitkomsten na eerdere beleidswijzigingen juist in het leven waren geroepen om de getroffenen te helpen…maar die men nu toch dat geld afneemt terwijl de problemen die toendertijd geconstateerd en erkend werden nu ineens niet meer worden gezien/erkend !!!) Die getroffen mensen knopen elke dag de eindjes aan elkaar…om te OVERleven! Dus enige nuance bij burgemeesters is zeer gewenst want napraten en na-apen kan bijna iedereen. Vandaar dat er daardoor niets verbetert voor vele mensen, maar het zelfs blijft verslechteren. Ondanks alle mooi uitgevogelde woorden zoals participatie en samenredzaamheid…wat eigenlijk woorden zijn die verdere afroming van overlevingsgeld moeten legitimeren!!!

  3. Dus ik zou als titel meegeven: Burgemeesters & Wethouders hebben te hoge verwachtingen ! Inmiddels is de rek en positiviteit er bij vele mensen uit?die zijn al helemaal uitgerekt wegens al dat jarenlange overheidsgetrek aan hen, wat voor hen alleen maar grote nadelen heeft opgeleverd !!!!!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden