Geen verblijfslocatie, geen bijstand

0

Tussen dakloos en thuisloos zit ook juridisch een groot verschil. Toch vervalt het recht op bijstand niet zomaar.

Dat blijkt eens te meer uit een uitspraak op 17 februari door de Centrale Raad van Beroep. Hoewel er in dit geval geoordeeld wordt dat er geen recht op bijstand is, wordt veel duidelijk wanneer dit recht komt te vervallen.

Hier meldde iemand zich bij de gemeente met een bijstandsaanvraag aanvraag. Meteen meldde de aanvrager dat hij op verschillende adressen verblijft. Dat maakt de situatie voor de gemeente misschien wat onoverzichtelijk, maar dat is op zich geen reden om bijstand te weigeren. Wat de gemeente hoort te doen en hier ook netjes heeft gedaan is de aanvrager een ‘zevendagenformulier’ en een formulier “Opgave verblijfslocatie(s) dak- en thuisloze” laten invullen. Want ook van een dak- of thuisloze mag worden gevraagd of hij controleerbare gegevens verstrekt over zijn feitelijke verblijfplaats. Al is het alleen al om te kijken of hij wel in de juiste gemeente zijn aanvraag doet.

[([002_687_rb-image-2778155.jpeg])]

Wat betekent deze uitspraak voor het werkproces in uw gemeente? Lees meer >>Vrienden en familie
De persoon in dit specifieke geval meldde al het intakegesprek dat hij bij vrienden en familieleden verblijft, maar geen adressen kan opgeven voor het afleggen van locatiebezoeken. “Omdat de mensen bij wie hij verblijft dat niet willen”, zo stelt de aanvrager. Hij heeft de adressen op het opgave formulier dan ook leeg gelaten.

De gemeente besluit geen bijstand toe te kennen, omdat het door het ontbreken van belangrijke informatie op geen enkele manier te achterhalen is wat nu zijn feitelijke woon- en verbijfsituatie is. De aanvrager is het er niet mee eens, maar wordt ook door de Centrale Raad in het ongelijk gesteld, de gemeente heeft juist gehandeld. De Raad stelt dat: het feit dat familie en vrienden geen toestemming geven om adres prijs te geven voor risico van de aanvrager is. Het uitblijven van verblijfsinformatie maakt dat hij de op hem rustende inlichtingsplicht heeft geschonden.  
Als de feitelijke verbijfplaats onbekend blijft dan heeft dat gevolgen voor de bijstandsuitkering.

[([003_851_rb-image-2778158.jpeg])]

Xpert Sociale Zaken

Een scherpe blik op beleid en werkproces in het sociaal domein. Meer informatie >>

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden