Gemeenten mogen experimenteren met bijstand

0

Wat werkt in de praktijk het beste om te bevorderen dat mensen via werk weer onafhankelijk worden van bijstand?

Deze vraag staat centraal in het experiment waarbij gemeenten twee jaar de ruimte krijgen om op andere manieren om te gaan met de uitvoering van bijstandsregels. Op deze manier wil ministerie van SZW de gemeenten Utrecht, Groningen, Tilburg en Wageningen de mogelijkheid bieden om te onderzoeken hoe zij de Participatiewet op het punt van begeleiding naar werk effectiever kunnen uitvoeren.

Verschillende “regimes”
Deelnemende gemeenten proberen bij meerdere groepen bijstandsgerechtigden verschillende “regimes” uit, variërend van minder verplichtingen opleggen tot intensievere begeleiding. Maar ook financiële prikkels (vrijlating) waarbij men een beperkt bedrag van inkomsten uit werk gedurende het experiment mag houden zonder dat dit met de uitkering wordt verrekend.

Meer gemeenten
Op verzoek van de Tweede Kamer is een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld om het experiment wettelijk mogelijk te maken. Staatssecretaris Klijnsma heeft dit besluit naar de Kamer gestuurd. Door de AMvB kunnen straks – afgezien van de vier ‘voortrekkers’-gemeenten – ook andere belangstellende gemeenten meedoen aan het experiment deelnemen, tot een maximum van 25.

Het experiment zelf duurt twee jaar, maar het volledige wetenschappelijke onderzoek gaat drie jaar duren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.