In elke arbeidsregio één publiek servicepunt voor werkgevers

0

Vanaf 2021 moeten gemeenten en UWV in elke arbeidsregio één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers hebben. In een aantal regio’s is dat al zo, maar straks wordt het verplicht.

Dit schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. UWV en gemeenten moeten volgens de huidige SUWI regelgeving samenwerken bij de dienstverlening aan werkgevers, taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt en de registratie van werkzoekenden en vacatures. Het Besluit SUWI wordt aangepast om ‘concreter voor te schrijven wat dit inhoudt’. Het servicepunt moet makkelijker vindbaar worden voor werkgevers en duidelijker maken wat het kan betekenen. De wijziging treedt op 1 januari 2021 in werking.

In alle 35 arbeidsmarktregio’s komt er ten minste één gezamenlijk publiek werkgeversservicepunt, met hetzelfde basispakket aan werkgeversdienstverlening. Dat betekent: één website en e-mailadres en één telefoonnummer. Ook komen er regels voor landelijk herkenbare naamgeving. Volgens Van Ark ‘blijft er voldoende ruimte voor regionale en lokale invulling van het hoe’. Het aanhouden van meerdere locaties binnen de arbeidsmarktregio blijft bijvoorbeeld mogelijk.

Eén uitvoeringsplan

Alle uitvoerders werken vanuit één gezamenlijk uitvoeringsplan. Gemeenten en UWV moeten aan werkgevers duidelijk maken welke instrumenten en voorzieningen zij allemaal bieden. Zoals het vinden van passende kandidaten, nazorg na plaatsing, informatie en advies. Ook moet in het plan staan hoe gemeenten en UWV de profielen van hun werkzoekenden en vacatures op het werkgeversservicepunt beschikbaar stellen. Er wordt ondertussen nog gewerkt aan één landelijke standaard om kandidaten en werkgevers aan elkaar te koppelen, en aan digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en UWV.

Breed offensief

Het publieke werkgeversservicepunt is onderdeel van het Breed Offensief Perspectief op Werk om de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Het moet ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden op de arbeidsmarkt. Vanaf 2021 is jaarlijks 17 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van die ‘matching’ tussen werkzoekenden en bedrijven. In 2020 is hiervoor eenmalig 7 miljoen euro beschikbaar.

‘Er zijn momenteel veel openstaande vacatures, maar toch staan er nog te veel mensen aan de kant,’ aldus Van Ark. Uit recent onderzoek blijkt de Participatiewet niet te helpen om deze mensen aan het werk te krijgen.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden