Meer mogelijkheden voor gemeenten om fraude op te sporen

0

In 2012 krijgen gemeenten door het koppelen van bestanden meer mogelijkheden om sjoemelende uitkeringsgerechtigden op te sporen. Gemeenten kunnnen bij het aanvragen van een uitkering inzien of iemand studiefinanciering ontvangt en gratis het Kadaster raadplegen om te zien of iemand onroerend goed bezit

Net als gemeenten krijgen straks ook het UWV en de SVB de mogelijkheid waterstanden en elektriciteitsverbruik op te vragen bij nutsbedrijven om bijvoorbeeld te beoordelen of mensen samenwonen. Ook de gegevensuitwisseling tussen de Arbeidsinspectie, de SIOD, en andere toezichthouders en bestuursorganen, wordt beter geregeld. Het is straks niet nodig om per keer aparte convenanten te sluiten over de onderlinge gegevensuitwisseling.

Platform
Dit zijn een paar voorbeelden van verbeteringen van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die hij – samen met de voorzitter van de Regionale Platforms Fraudebestrijding (RPF’s), Rinda den Besten, en tevens wethouder in Utrecht en 30 andere wethouders- gaat doorvoeren in de uitvoeringspraktijk.

Solidariteit
Den Besten: ‘Fraude wordt stevig aangepakt. Alleen zo blijven solidariteit en draagvlak voor de sociale voorzieningen behouden. Maar mensen die (tijdelijk) afhankelijk zijn van een uitkerende instantie, moeten wel voldoende middelen houden om in hun levensonderhoud te voorzien. Door maatwerk kunnen sommige bijstandscliënten ook uit een negatieve spiraal worden gehaald. We hebben de staatssecretaris nodig om wettelijke belemmeringen weg te nemen.’

Convenanten
Ook de gegevensuitwisseling tussen de Arbeidsinspectie, de SIOD, en andere toezichthouders en bestuursorganen, wordt beter geregeld. Het is straks niet nodig om per keer aparte convenanten te sluiten over de onderlinge gegevensuitwisseling. Deze afspraken vergen wetswijziging en worden in 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. Gemeenten krijgen ook extra bevoegdheden bij huisbezoeken. Een wetsvoorstel hiervoor ligt ter behandeling in de Tweede Kamer.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden