Nieuwe Wmo: eerst vrijwilligerswerk dan zorg

2

Uit een concept voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, dat het kabinet naar de Raad van State heeft gestuurd, blijkt dat gemeenten kunnen verzoeken in ruil voor zorg vrijwilligerswerk te verrichten.

Ouderen, zieken en gehandicapten kunnen vanaf 2015 worden geconfronteerd met zo’n dringend verzoek. Dit schrijft schrijft de Volkskrant.

“Eenzaamheid kan mogelijk worden verminderd door bijvoorbeeld ouderen te laten voorlezen op de voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand”, schrijft staatssecretaris Martin van Rijn in het kabinetsvoorstel. Dit vrijwilligerswerk zal overigens niet verplicht worden. Gemeenten moeten de hulpbehoevenden er echter wel met nadruk op wijzen zij in ruil voor de zorg die ze krijgen best iets terug mogen doen voor de samenleving.

Dit past natuurlijk in het op Prinsjesdag geuitte beleid van de particpatiesamenleving. Voor wat, hoort wat. Maar belangrijker lijkt toch ook dat dit een middel is zodat de gewenste bezuiniging gerealiseerd kan worden.

Over Auteur

2 reacties

  1. bert van schagen op

    Afgezien van het feit dat, vrijwilligerswerk ook betekent je dit vrijwillig doet en niet onder een vorm van dwang of sanctie is de populatie aan personen die zorg ontvangen via de wmo en AWBZ van gemiddeld zeer hoge leeftijd, slecht ter been of immobiel. het is dus een wat ambitieus en onwaarachtig plan je op deze manier rijk te rekenen als gemeente of rijk.

  2. P.J.J. Lennaerts op

    Vragen staat vrij. Ik zie het als een mogelijkheid om in contact te komen met anderen en tegelijkertijd gebruik te maken van de kwaliteiten die je nog hebt om anderen te helpen.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden