Noodkreet over gemeentelijke uitvoering Participatiewet

1

Wethouders uit 209 gemeenten uiten een noodkreet in een gezamenlijk manifest. ‘Het wordt gemeenten financieel onmogelijk gemaakt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden’.

De wethouders roepen de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op om de structurele bezuiniging van 1,8 miljard op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet met 420 miljoen per jaar te verzachten. De wethouders roepen op de jaarlijkse vermindering van de Rijkssubsidie per WSW-werknemer stop te zetten. Een verdere bezuiniging vergroot de huidige tekorten en is volgens de wethouders niet reëel, omdat de loonkosten van de werknemers blijven bestaan.

Extra geld

Met het manifest ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ maken de wethouders duidelijk dat er extra geld nodig is om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan te bieden. Ook voor het invullen van de 125.000 nieuwe banen die werkgevers en overheid de komende jaren realiseren voor werkzoekenden vanuit de Participatiewet.

Wajong

Ook moeten gemeenten voldoende geld krijgen om jongeren van het speciaal en praktijkonderwijs te helpen op weg naar een betaalde baan. Deze groep kan geen gebruik meer maken van de Wajong. De Wajong is sinds kort alleen toegankelijk voor jongeren zonder arbeidsvermogen. Zonder extra geld kunnen gemeenten hun nieuwe verantwoordelijkheid hierin niet waarmaken.

Manifest

Het idee van een manifest ontstond begin deze maand tijdens een door Cedris georganiseerde bijeenkomst van lokale bestuurders met, inmiddels demissionair, staatssecretaris Klijnsma. Met het manifest geven de wethouders een stevig signaal af dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn, om ook in de toekomst mensen met arbeidsbeperkingen bij gewone werkgevers aan het werk te helpen

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar

    Toen de gemeenten nog meer dan genoeg geld hadden om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen hebben ze dat ook nooit gedaan; het was immers goedkoper deze mensen in de uitkering te houden dan hen naar werk te begeleiden Er zit dus al decennia ‘iets fout’ in de gemeentelijke uitvoering van dit beleid. Nu wil men weer meer geld hebben om deze oude taak alsnog uit te gaan voeren. Wie garandeert dat men nu werkelijk deze doelgroepen gaat helpen?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden