Onenigheid over tegenprestatie bijstandsontvangers

2

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de bijstandsregels aanscherpen. Wel is er nog discussie over de vraag of gemeenten van bijstandsontvangers om tegenprestaties moeten vragen.

Het is nog de vraag of gemeenten verplicht worden om de tegenprestaties te vragen en te sanctioneren als inwoners met een bijstandsuitkering weigeren dit te doen, blijkt vandaag tijdens een debat over het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Naast het wel of niet leveren van tegenprestaties valt op dat gezinnen met meerdere uitkeringsontvangers minder zullen ontvangen als dit voorstel door de Kamer is. Ook is het straks mogelijk de uitkering te stoppen als een uitkeringsgerechtigde niet staat te springen om te solliciteren. Verder krijgen mensen tijdens de eerste vier weken na hun aanvraag geen uitkering meer.

Meerdere partijen willen dat de verplichtingen voor gemeenten worden verzacht. De tegenprestaties, termijn van vier weken en het stoppen van uitkeringen vragen om gemeentelijk maatwerk, vinden zij.

Niet willen werken
SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt dat bijstandsontvangers in het voorstel van Klijnsma worden neergezet als mensen die niet willen werken. Er wordt een karikatuur van ze gemaakt; een uitspraak die op kritiek kan rekenen van John Kerstens van de PvdA. Het SP-lid maakt juist een karikatuur van de nieuwe regels, stelt Kerstens. Het zijn “indianenverhalen, niet bedoeld om de wet beter te maken, maar om mensen op het verkeerde been te zetten”, stelt het PvdA-lid.

Belangrijker dan de verschillende beelden van bijstandsontvangers is de vraag of het eisen van een tegenprestatie gaat leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. De staatssecretaris wil dat voorkomen door functies waar een vacature voor bestaat niet in aanmerking te laten komen. Verder zijn functies die een jaar geleden nog een reguliere baan waren niet geschikt als tegenprestatie.

Over Auteur

2 reacties

  1. Eigenlijk zou de discussie over de aanscherping van de regels in de bijstandswet toch vooral moeten gaan over hoe we meer banen voor al die werkzoekenden kunnen realiseren? Wat heeft het voor zin om te spreken over het prikkelen of stimuleren van uitkeringsgerechtigden. Bedoelen die politici daarmee dat we ‘ze nog meer achter de broek moeten zitten’ en dat ze dan vanzelf wel aan het werk geraken? Hoe kan dat met een totaal van ruim 1 miljoen werkzoekenden in ons land tegenover nog geen 100.000 vacatures? En waarom gemeenten en uitkeringsgerechtigden opzadelen met onzinnige regelgeving over een tegenprestatie? Dat is immers regelgeving die meer problemen veroorzaakt dan oplost. Het kost gemeenten tijd en geld en het levert uitkeringsgerechtigden geen baan op en de samenleving zit niet te wachten op verplicht vrijwilligerswerk. Daarom Kabinet en Kamer: hou op met deze onzin en ga het echte probleem aanpakken: zorg voor echte banen en sociale zekerheid om te voorkomen dat steeds meer mensen in de armoede terecht komen.

  2. Waar blijft die door de Overheid beloofde tegenprestaties voor die ruim 35 jaar bezuinigen: meer werkgelegenheid en verlaging van de Staatsschuld? Nou?vertel eens Overheid: WAAR BLIJVEN DIE TEGENPRESTATIES?
    Los éérst die beloftes maar in…dan is wat men nu bedacht heeft en wil doordrukken wellicht niet eens meer nodig…of in veel mindere mate.
    Niet de burgers laten boeten en betalen voor het jarenlange overheidsfalen!!!

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden