Oratie: speciale status beschermt ambtenaren niet

4

Mensen die werken in de publieke sector moeten beter worden beschermd, maar de rechtspositie voor ambtenaren helpt ze niet.

“De arbeidsovereenkomst is niet een of ander floddercontractje, waar de werkgever naar believen onderuit kan komen en waarmee hij eenzijdig zijn wil aan de werknemer kan opleggen”, stelt bijzonder hoogleraar Barend Barentsen tijdens zijn oratie over ‘Arbeidsverhoudingen in de publieke sector’.

“Het lijkt er soms op dat tegenstanders van afschaffing van de ambtenarenstatus werknemers met een arbeidsovereenkomst als uitsluitend op geld beluste huurlingen beschouwen, terwijl een ambtenaar vooral met het oog op het publieke belang werkzaam is; de ambtenaar als koene ridder voor de publieke zaak. De arbeidsovereenkomst is echter, ik kan het niet genoeg benadrukken, een keurig nette overeenkomst die ook keurig in de wet is geregeld.”

Status

De status helpt niet, ziet Barentsen. Wat dan wel? Barentsen bepleit een verbetering van het schadevergoedingsrecht bij werkgerelateerde gezondheidsschade. Dit in de eerste plaats voor ambtenaren, maar eigenlijk voor alle werknemers. Waarom? Als het bijvoorbeeld gaat om ambulancemedewerkers kunnen zij ambtenaar zijn of een reguliere werknemer. “Ongeacht hun juridische status moeten werkenden in de publieke sector een gelijke bescherming krijgen.”

De juridisch andere behandeling van ambtenaren is niet te rechtvaardigen, zegt de professor. Juist een “omgekeerde normalisatie” zou ambtenaren kunnen helpen. Het aansprakelijkheidsrecht loopt tegen grenzen op, verklaart Barentsen.

“Ik juich de normalisatie op zichzelf toe”, stelt de bijzonder hoogleraar. “Ik benader ambtenaren en andere werkenden in de publieke sector niet primair als overheidsorgaan, maar als mensen die voor hun levensonderhoud en levensvervulling afhankelijk zijn van hun werk en die uiteindelijk hebben te doen en te laten wat de boven hen geplaatste werkgever bepaalt.”

Leerstoel

De leerstoel 'Arbeidsverhoudingen in de publieke sector' aan de Universiteit Leiden wil de wetenschappelijke kennis over arbeidsverhoudingen bij de overheid verspreiden en verrijken. Ook stimuleert de leerstoel het openbare debat. De leerstoel is genoemd naar de eerste bestuursvoorzitter professor Albeda, tevens voorzitter van de 'Commissie Albeda' die zich boog over de omvorming van het overlegstelsel.


Met de Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren beschikt u over een complete en betrouwbare informatiebron waarmee u ingewikkelde vraagstukken zelf kunt oplossen. U vindt snel de juiste informatie en bespaart kostbare tijd. Meer Informatie >>

Over Auteur

4 reacties

 1. Waaruit blijjkt dat de status wel of niet help?

  Ik zie dat iemand dat nu ziet….op welk onderzoek baseert deze hoogleraar zich?

 2. Ambtenaren behoren geen speciale status te hebben noch verdienen ze een speciale bescherming.

 3. In deze tijd dient een ieder gelijk te zijn zonder pespas en omdat ambtenaren ook gewone mensen zijn dienen zij dezelfde behaling te krijgen dan gewone burgers. Zij zijn niet meer en minder dan ieder ander mens.

 4. typische mensen die niet weten wat de status ambtenaar, de ambtarenstatus inhoud.

  als je niet weet wat het inhoud, hou je er dan buiten.

  de status is bedoeld om de ambtenaar te beschermen bij het opstellen van adviezen waar de wethouder het niet mee eens is. de wethouder of burgemeester kan de ambtenaar op dit moment niet dwingen om adviezen te schrijven die hem het beste uitkomt.
  bij verlaten van de status kan dit wel..

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden