VNG: Voorjaarsnota bepaalt compensatie bijstand asielzoekers

1

De VNG heeft een aanvullende toelichting laten uitgaan waarin zij afstand neemt van gesuggereerde onzekerheid rondom de compensatie door het Rijk voor de extra kosten voor de bijstand.

Volgens de vereniging wordt in een artikel in het magazine Binnenlands Bestuur de suggestie gewekt dat de minister van Financiën onzekerheid laat bestaan over de vraag of gemeenten de extra kosten voor de bijstand door de hoge instroom van asielzoekers, niet vergoed krijgen. De VNG: “Dat klopt niet en dat is niet wat de minister heeft gezegd. Een woordvoerder van de minister laat weten dat de lijn die op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering aan de orde was, onverminderd geldt. Dat betekent dat bij de Voorjaarsnota 2016 wordt bekeken hoeveel asielzoekers daadwerkelijk bijstand krijgen en dat de vergoeding die gemeenten hiervoor van het Rijk krijgen, hierop wordt aangepast.”

Volgens de VNG is het in het concept Bestuursakkoord genoemde bedrag van € 50 miljoen geen maximumbedrag, maar komt dat nu al beschikbaar voor de gemeenten. Het Rijk zal vervolgens op basis van nacalculatie de daadwerkelijke kosten vergoeden. In een aanvullend bestuursakkoord in het voorjaar van 2016 zullen financiële onderbouwingen van de VNG worden opgenomen. Deze zullen worden gebruikt in de voorjaarsnota 2016. Verwacht wordt, volgens de VNG dat het bestuursakkoord in april wordt afgerond en de ramingen dan ook aan de orde zijn.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Geweldig, dus we zorgen in april voor een besluit. Lekker vlot:

    – maar het bericht is niet correct. Het gaat niet over asielzoekers, maar statushouders dus mensen met een verblijfsvergunning
    – en die zijn dus al in Nederland, en motten dus nog ff wachten 🙂

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden