Begeleiding jaar later naar Wmo?

0

Bestuurslid Erik Dannenberg van de VNG probeert die vrees weg te nemen, maar stelt tegelijkertijd dat gemeenten meer duidelijkheid over het proces nodig hebben.

Menigeen heeft vragen over de overgang van begeleiding en verblijf naar de Wmo. Blijven er voor kwetsbare mensen voldoende fijne activiteiten bestaan? Wordt het vervoer voor mensen met een beperking straks wel goed geregeld?

Dat het krap zou worden voor de transitie van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf was al maanden duidelijk. Het woord “uitstel” werd echter nog niet in de mond genomen, maar op het moment van schrijven is het Kamerdebat in volle gang, is de stapel amendementen en moties hoog en voeren zorgaanbieders langzaam de druk op. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten houdt, voorlopig, vast aan 2013 maar de VNG noemt 2014 “verstandiger”.

Erik Dannenberg, wethouder in Zwolle, houdt zich als bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten druk bezig met de nieuwe wetgeving.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten benadrukte in het debat dat zij de transitie nog steeds per 1 januari 2013 wil doorvoeren, en zei ook dat de VNG het daar mee eens is. Dat klopt niet?

“Wij vinden het verstandiger om de transitie per 1 januari 2014 door te voeren”, stelt Dannenberg. “Gemeenten moeten de processen zorgvuldig kunnen doen, de routes door de ambtelijke organisatie en de collegestukken, en uiteraard het proces naar de cliënten en zorginstellingen toe. Je moet weten hoe de wet eruit komt te zien, wat de kaders zijn en wat je budget wordt. Dat bepaalt hoe je de zorg kunt organiseren. Verder is over de voor gemeenten belangrijke randvoorwaarden nog geen duidelijkheid. Zoals het verdeelmodel, waarin hoort te staan welk budget een individuele gemeente krijgt. En de overdracht van gegevens van cliënten, die trouwens bij de invoering van de Wmo al voor chaos zorgde.”

Er zijn in het kader van het budget grote zorgen over het pgb, aldus de brief die de VNG naar de Kamer stuurde.

“Klopt. De gemeenten krijgen te maken met een korting op het budget van 500 miljoen euro. Als  gemeenten uit willen komen met die korting is het noodzakelijk dat het aantal mensen met een pgb in 2014 met 50.000 is afgenomen, ten opzichte van als er ongewijzigd beleid zou zijn. Of die 50.000 gehaald wordt, hangt af van twee zaken. Het hangt ervan af of de mensen voor wie het Rijk het pgb afgeschaft heeft, in de AWBZ, geen beroep doen op de Wmo. En van hoeveel pgb-houders er vanaf 2014  uitstromen. VWS monitort de vraag sinds dit jaar, maar heeft geen verdere garanties gegeven.”

Welke garanties zou VWS moeten geven?
“Als meer pgb-houders dan berekend een beroep doen op de Wmo zitten gemeenten met een enorme financiële kater. Het risico ligt dan praktisch geheel bij hen. Daarom hopen wij dat de staatssecretaris snel duidelijk gaat maken of en zo ja hoeveel budget er dan eventueel bij kan.”

En de staatssecretaris moet wat u betreft ook definitief 1 januari 2013 uit haar hoofd zetten?
“Veel vakjes zijn nog niet groen aangevinkt. Wij vinden het echter te vroeg om daar harde uitspraken over te doen. 2014 is in onze ogen verstandiger, maar de staatssecretaris heeft ons toegezegd dat de voorwaarden tijdig gehaald worden. Dat moet ook wel, want je kunt wel tegen iemand zeggen dat hij moet gaan timmeren, maar als je geen hamer hebt, wordt het lastig.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden