Effecten beleid Jeugdzorg onbekend

0

Van de helft van de miljarden die het Rijk besteedt, is niet te zeggen of het eigenlijk wel zin heeft. Ook van nieuwe taken voor gemeenten is niet bekend of de beleidsdoelen momenteel worden gehaald.

De reden: er wordt niet naar gekeken, stelt de Algemene Rekenkamer in het rapport Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid (zie bijlage). Vooral het ministerie van Volksgezondheid is een groot zwart gat als het gaat om de verantwoording van de uitgaven. Van driekwart van de beleidsuitgaven, goed voor ruim 4,5 miljard euro, is niet bekend wat het effect ervan is. Het gaat daarbij onder meer om de uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg; taken die worden overgedragen aan de lokale overheid.

Medewerkers van het ministerie konden ook niet uitleggen waarom ze de effectiviteit van de bestedingen niet in kaart brengen. “Zeker in tijden van bezuinigingen is effectiviteitsonderzoek van groot belang voor het maken van weloverwogen keuzes”, concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport. De informatie is nodig voor goede keuzes.

Ministers gaven in 2011 liefst 94 miljard euro uit; van 36 miljard is bekend wat daarvan terecht is gekomen. Het argument van ministers is vaak dat het nog te vroeg is te kijken of het wel zin heeft deze belastinginkomsten te besteden aan allerhande projecten. Een slecht argument, vindt de Rekenkamer. Hierdoor is ineffectief beleid voortgezet en dat heeft alleen maar geld gekost.

Sociale Zaken
De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZ) doen het in vergelijking met ander ministeries wel goed. Het zwakke punt bij Sociale Zaken is de 2,4 miljard die in 2011 is besteed aan de sociale werkplaatsen. Dit terwijl er tussen 2006 en 2011 geen onderzoek is geweest naar de effectiviteit van het beleid op dit gebied.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden