Ook VNG wijst op paradox in Wmo

0

De VNG onderschrijft de conclusie van de Nationale Ombudsman dat de wetgever een paradoxale situatie heeft gecreëerd zodat gemeenten niet kunnen beschikken over benodigde inkomensgegevens rondom de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen.

In reactie op het gisteren verschenen rapport ‘Een onverwacht hoge rekening’ van de Nationale Ombudsman. De VNG onderschrijft de conclusie van de Ombudsman dat de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om vooraf concreet te kunnen informeren over de hoogte van de eigen bijdrage beperkt is. Gemeenten kunnen slechts gebruikmaken van of verwijzen naar tools van het CAK. Ook volgens de VNG leidt de constructie tot ‘ondoorzichtigheid en traagheid’ bij de burger.

Volgens de gemeentekoepel proberen gemeenten echter, binnen de beperkte mogelijkheden die ze hebben, mensen toch vooraf en zo goed en volledig als mogelijk, te informeren over eigen bijdragen: ‘Het is van belang dat aanvragers van ondersteuning vooraf inzicht hebben in de financiële gevolgen en een gefundeerde beslissing kunnen nemen of zij wel of niet een overheidsvoorziening willen.’

In een ledenbrief vroeg de vereniging al eerder aandacht voor de problematiek

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.