VNG tegen SER-advies over AWBZ-taken

1

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet niets in het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) om AWBZ-taken niet door gemeenten maar door de zorgverzekeraars te laten uitvoeren.

De belangenbehartiger van de gemeenten blijft ondanks het SER-advies bij het standpunt dat begeleiding en persoonlijke verzorging het beste onder de Wmo kunnen vallen. In de eerste helft van oktober volgt voorstel over de kwestie, schrijft de VNG.

“Het is jammer dat de SER de verscheidenheid aan gemeentelijke oplossingen in de Wmo als een probleem ziet in plaats van als een kans om het principe van individueel maatwerk beter tot zijn recht te laten komen”, stelt de vereniging. “Met het standpunt om de begeleiding niet naar de Wmo te decentraliseren gaat de SER bovendien in tegen de kamerbrede meerderheid die hier voor was.”

Overlap

Onlangs bracht de VNG nog in kaart dat er een grote overlap bestaat tussen de Wmo en de functies begeleiding en verzorging. “Uitvoering vanuit de Wmo is ook daarom een logische keuze. Wegnemen van de huidige knip leidt voor de burger tot minder loketten, minder inefficiëntie en bureaucratie, en een passender en completer ondersteuningsarrangement.”

Over Auteur

1 reactie

  1. Ik snap standpunt van de VNG niet.
    De gemeenten zitten al zeer krap bij kas en dan willen zij ook nog de AWBZ-taken van het rijk overnemen. Met natuurlijk de claim dat het rijk daarvoor geld naar de gemeenten moet schuiven.
    Los van de vraag of de gemeenten deze taken wel aankunnen, hebben de gemeenten al de handen vol aan hun huidige taken, die zij wegens geldgebrek nauwelijks goed kunnen vervullen.
    Verder bulken de zorgverzekeraars van het geld (ook al vanwege inkoop van goedkope medicijnen). Laten zij die AWBZ-taken maar op zich nemen, maar dan zonder overheidsgeld en zonder geld van hun leden.
    Zo kan het rijk hier geld besparen en worden de kosten ook niet op de burgers verhaald.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden