‘Boa’s moeten onderdeel van Nationale Politie worden’

0

De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is erop tegen dat er naast de Nationale Politie nieuwe korpsen ‘Gemeentepolitie’ ontstaan. Om ‘versnippering’ tegen te gaan, zouden buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) politiesurveillant moeten worden, in plaats van onder de gemeenten te vallen.

De SMV vindt het noodzakelijk dat de politiek zich uitspreekt om de politietaken ‘opsporing’ en ‘handhaving van de openbare orde en hulpverlening’ door de Nationale Politie uit te laten voeren. Dat geeft de stichting aan in een vandaag uitgebrachte discussienota (pdf). ‘Als de gemeentelijke boa’s geen rang bij de Nationale Politie kunnen vervullen, is de versnippering in politieland eigenlijk alleen maar groter geworden dan die oorspronkelijk was’.

Gemeentepolitie

Met de invoering van de Nationale Politie is volgens SMV onder meer onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties van de komst van de boa’s in de handhaving van de openbare orde en hulpverlening. ‘Het overhevelen van politietaken naar gemeentelijke boa’s heeft sluipenderwijs zonder veel discussie plaatsgevonden.’

De stichting maakt zich zorgen over de toenemende taken en bevoegdheden van boa’s. Als de ingeslagen weg wordt voortgezet zullen er nieuwe korpsen Gemeentepolitie ontstaan. Volgens de SMV is dit ‘onvermijdelijk en onwenselijk. De lokale handhaving van de openbare orde en de hulpverlening is dan een louter gemeentelijke taak met de mogelijkheid dat die taak verschillend per gemeente zal worden ingevuld’.

Voorgestelde maatregelen

De SMV wil onder meer dat in iedere gemeente beide politietaken door de Nationale Politie uitgeoefend worden en dat gemeenten nieuwe politiefunctionarissen kunnen aanvragen om op de benodigde sterkte te opereren. Gemeenten moeten deze wel zelf financieren. Een andere maatregel is gemeentelijke boa’s bij de Nationale Politie onder te brengen in de rang van politiesurveillant. De voorgestelde maatregelen stellen volgens de SMV burgemeesters en officieren van justitie beter in staat hun wettelijke taken waar te maken. ‘Bovendien komt aan de huidige wildgroei van gemeentelijke boa’s een einde.’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden