Burger voelt zich onveiliger dan nodig

3

Onveiligheidsgevoelens van burgers zijn lang niet altijd terug te voeren op de daadwerkelijke overlast en onveiligheid in een gemeente.

Aan de randen van de Randstad in gemeenten in Utrecht, Zuid-Gelderland en Noord-Brabant en ook in Limburg en een aantal noordelijke gemeenten is het onveiligheidsgevoel groter dan op basis van de werkelijke overlast en onveiligheid verwacht mag worden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft gepubliceerd op de vergelijkingssite Waarstaatjegemeente.nl.
 

In gemeenten in Noord- en Zuid-Holland is het onveiligheidsgevoel over het algemeen juist iets kleiner dan verwacht. Terwijl juist in die provincies en ook in de grote steden elders in het land de meeste overlast en onveiligheid (per hoofd van de bevolking) te vinden is. Het onderzoek toont aan dat dergelijke verschillen tussen gemeenten voor een belangrijk deel te verklaren zijn uit specifieke gemeentelijke kenmerken.

Met name de bevolkingssamenstelling (onder andere aandeel jongeren, ouderen, hogere inkomensgroepen), de sociaal-economische positie van de inwoners, de fysieke omgeving (onder andere aandeel hoogbouw, sociale woningbouw, winkels, cafés) en de omvang en centrumfunctie van een gemeente blijken van invloed op de overlast en onveiligheid.

Voor alle 418 gemeenten heeft Waarstaatjegemeente.nl in samenwerking met Atlas voor gemeenten de veiligheidssituatie in kaart gebracht. “Niet om gemeenten in ranglijstjes te ordenen”, zegt KING-directeur Tof Thissen, “maar om ze inzicht te geven in de samenhang die er is tussen de karakteristieken van een gemeente en de veiligheid. Pas als je snapt waar een probleem zijn wortels heeft kun je gericht beleid ontwikkelen en uitleggen waarom het bij jou anders is dan bij de buren.’”

Waarstaatjegemeente.nl zet voor iedere gemeente ook het onveiligheidsgevoel naast de werkelijke overlast en onveiligheid. Tof Thissen: “De afgelopen tien jaar is de overlast en onveiligheid in de meeste gemeenten gedaald, maar het onveiligheidsgevoel is niet overal evenredig afgenomen. Kennelijk spelen daar andere dingen mee, die om andersoortig beleid vragen.”

Onveiligheidsgevoel in kaar gebracht:

Over Auteur

3 reacties

  1. Water, water en nog eens water. Ik heb zo, n overlast van water. Het regend de hele dag. Er is zoveel water. Water en nog eens water. Gisteren ben ik gebeten door een haai. Dat is echt zware overlast.

  2. Het is toch heel eenvoudig? Riddergedrag bij de overheid geeft weer tribunegedrag bij de burger. En dat soort effecten kosten de burger dus haar belastingeld.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden