Gemeenten bepalen zelf regels rondom zondagsrust

0

Het kabinet trekt de Zondagswet in. Gemeenten krijgen daarmee meer ruimte om zelf te bepalen hoe zij omgaan met de openbare rust op zondag.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd. Hierdoor kunnen gemeenten naar eigen inzicht al dan niet regels stellen. Het is gemeenten echter niet toegestaan om sportbeoefening en ontspanning op zondag met het oog op de zondagsrust te verbieden.

Lawaai
De huidige Zondagswet bevat een aantal algemene verboden, waarbinnen gemeentebesturen op onderdelen eigen keuzes kunnen maken. Zo is het bijvoorbeeld verboden op zondag voor 13.00 uur optochten te houden. Ook is het verboden lawaai te maken in de buurt van een kerk als dat de kerkdienst verstoort. Door het intrekken van de Zondagswet gelden deze verboden niet meer landelijk. Al blijft het verstoren van religieuze bijeenkomsten wel strafbaar.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden