Gemeenten niet klaar voor Drank- en Horecawet

1

92 Procent van de gemeenten zegt geen plan van aanpak te hebben voor de implementatie van de gewijzigde Drank- en Horecawet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor toezicht en handhaving. Dit blijkt uit onze eerste Monitor Bijzondere Wetten.

Gemeenten geven zichzelf erg vaak een onvoldoende, constateren Feije Dillema en Peter Roumen van Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW). BHBW is een uitvoeringsbureau voor gemeenten op het gebied van toezicht op de Drank- en Horecawet en vergunningverlening.

Immense uitdaging
“We stellen vast dat gemeenten voor een immense uitdaging staan om de nieuwe taken adequaat uit te voeren. Ze krijgen veel extra verantwoordelijkheden, terwijl tegelijkertijd bezuinigingen de boventoon voeren”, aldus Peter Roumen. Uit de Monitor blijkt dat gemeenten zichzelf een onvoldoende (51%) of mager zesje (21%) geven als het gaat om de voorbereiding op de komst van de gewijzigde Drank- en Horecawet.

De respondenten noemen gebrek aan capaciteit (42%) en kennis (11%) als belangrijkste redenen voor het ontbreken van een plan van aanpak. Hierdoor is men gedwongen de voorbereidingen uit te stellen. 3% van de respondenten, allemaal werkzaam bij gemeenten op dit beleidsterrein, wist zelfs niet van de komst van de wet!

Reactie VNG

Woordvoerder Gjalt Rameijer vindt het maar een vreemd onderzoek, qua timing. “Deze wet gaat in per juli 2012. Daarna hebben gemeenten nog jaar voor hun plan van aanpak. Bij elkaar gaat het dus om ruim anderhalf jaar voor de voorbereiding. Waarom ze dan nu al met dit soort conclusies komen, is raadselachitg.”

Ook al is de voorbereiding dan nog niet op orde, gemeenten zijn wel blij met de nieuwe wet. Als voordelen noemen de respondenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om als gemeente lokaal beleid te maken en het niet meer afhankelijk zijn van de Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) voor controles. Voor een betere voorbereiding achten 38% van de respondenten meer capaciteit noodzakelijk, al zal dat in de meeste gemeenten niet aan de orde zijn. Slim samenwerken en taken prioriteren en uitbesteden biedt waarschijnlijk meer soelaas.

Drank- en horecawet
Op 28 juni 2011 ging de Tweede Kamer akkoord met de gewijzigde Drank- en Horecawet. Binnenkort wordt de wet naar alle waarschijnlijkheid aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee ingevoerd op of rond 1 juli 2012.

Alles over handhaven binnen de Horecawet is te vinden in de Kennisbank Handhaving >>

Over Auteur

1 reactie

  1. Op deze manier kan elke mongool uitmaken wat wel en niet goed is voor de Horeca of samenleving.Vroeger had elke gemeente een drankwet bemand door mensen van politie die wisten wat er gebeurde in de levensomgeving, met levens ervaring. Nu worden horeca bedrijven gesloten als er iets in de buurt gebeurd wat onze overheid niet aanstaat. Vergeet niet dat vele horeca ondernemers voor veel mensen een luisterend oor hebben en voor vermaak en aandacht zorgen. Indien er goede contacten tussen drankwet en ondernemers zijn zullen uitwassen in de samenleving, vroeger voorkomen kunnen worden. Een bedrijf sluiten zoals nu gebeurd drijft de mensen die daar gebruik van maken in de illegaliteit.
    Het is beter de dialoog te zoeken en samen te werken, de mensen hun caf? te gunnen waar ze samen zijn. Dan weet een overheid ook waar die doelgroepen zich bevinden. Als er dan een paar ambtenaren de moeite nemen zich onder die groepen te bewegen zullen begrip en samenwerking ontstaan.
    De overheid komt met dit soort waardeloze handhavings- oplossingen steeds verder van de burger of de samenleving te staan.
    Welterusten namens een oud horeca ondernemer.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden