Hoe uitgaansdrugs terug te dringen?

0

Het Trimbos-instituut heeft de Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 aangeboden aan de Staatsecretaris Martin van Rijn. Deze verkenning biedt vijf denkrichtingen om (gezondheidsincidenten door) het gebruik van uitgaansdrugs, zoals ecstasy, de komende jaren terug te dringen.

Naast dat het goed is om het preventiebeleid regelmatig tegen het licht te houden, zijn er een aantal actuele aanleidingen die meer aandacht voor drugspreventie nodig maken. Het uitgaanslandschap is de afgelopen decennia flink veranderd waardoor grotere groepen jongeren gemakkelijker in aanraking komen met het gebruik van uitgaansdrugs. Of de prevalentie van drugsgebruik onder jongeren de afgelopen jaren ook daadwerkelijk is gestegen valt op basis van de huidige statistieken echter nog niet te zeggen. Onderzoeken onder studentenpopulaties en party- en festivalbezoekers, evenals verschillende signalen, geven echter wel de indruk dat er sprake is van een stijging van het gebruik. Daarnaast lijkt het praten over drugsgebruik de laatste jaren gewoner geworden onder jongeren die zelf drugs gebruiken.

Zwaardere drugs

Een andere belangrijke reden is de ongunstig ontwikkeling ten aanzien van de dosering MDMA (de werkzame stof) in ecstasypillen en het aandeel matige en ernstige drugsgerelateerde gezondheidsincidenten. Momenteel bevat bijna de helft van de ecstasypillen een dosering van meer dan 150 mg MDMA, een dosis die per pil al twee keer zo hoog is als wat verondersteld wordt als een dosering die zorgt voor de gewenste effecten, en een dosering die gemiddeld twee keer hoger ligt dan een aantal jaren geleden (in 2009). De kans op overdosering is daarmee flink groter, wat terug lijkt te zien in een stijging van het aandeel matige en ernstige gezondheidsincidenten met ecstasy.

Denkrichtingen

Hoe te reageren op deze ontwikkelingen vanuit een gezondheidsperspectief? Ook gemeenten hebben een rol.

  1. Informeer een bredere groep jongeren over de gezondheidsrisico’s van uitgaandrugs en intensiveer de voorlichting aan jongeren die uitgaansdrugs gebruiken.
  2. Bied ouders handvatten bij het voorkomen van gebruik van uitgaansdrugs en daarmee samenhangende problemen bij hun kinderen.
  3. Ontwikkel een landelijke richtlijn voor gemeenten voor een veilige en gezonde uitgaansomgeving ten aanzien van uitgaansdrugs.
  4. Benut de kans die de uitgaansbranche biedt om een actievere rol te spelen in de preventie van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten.
  5. Stimuleer drugspreventie in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Lees hier de hele verkenning >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden