‘Nieuwe tijden vuurwerk: minder overlast’

0

De nieuwe afsteektijden voor consumentenvuurwerk zijn een succes, stelt de VNG na een rondgang langs gemeenten.

Illegaal vuurwerk blijft echter een zeer groot probleem dat niet louter op het niveau van het lokaal bestuur kan worden aangepakt, stelt de vereniging op haar website.

Naast het terugdringen van verstoringen van de openbare orde wordt ingezet op het stimuleren van het feestelijk karakter van de jaarwisseling. Dat vraagt een cultuurverandering waar tijd voor nodig is. Tegelijkertijd groeit de steun in de samenleving voor deze doelstelling.

Jaarwisselingsbrief

Het ministerie van Veiligheid en Justitie betrekt de uitkomsten van de VNG-uitvraag bij de zogenoemde jaarwisselingsbrief. In deze Kamerbrief geeft de minister van Veiligheid & Justitie een algemeen beeld en een cijfermatig overzicht van het verloop van de jaarwisseling (het aantal meldingen, incidenten en aanhoudingen).

Bestuurders worden gevraagd om via een app hun mening te geven over dit onderwerp.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.