‘Leefbaarheid is de nectar voor veiligheid’

0

Teveel verschillende gremia werken aan nieuwe boa visies en we blijven hangen in oude terminologie. Maar ook vanuit de driehoek moeten er stappen gemaakt worden. Het gaat nog te vaak alleen over veiligheid. Het moet ook gaan over leefbaarheid, aldus Fabian Daniluk.

Daniluk was projectleider Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte Regio Twente van 2012 tot 2015 en zal op 18 november aanwezig zijn op de Dag van de Boa.

“Vanuit de praktijk kijk ik naar samenwerking tussen de verschillende partijen die met een nieuwe ‘boavisie’ bezig zijn; het ministerie van V&J, de VNG, BEBOA, ACP, maar ook de opleiders bijvoorbeeld. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar, ik spreek veel mensen; af en toe maak ik mij wat zorgen  over het antwoord op de vraag of dergelijke visies op dit moment op elkaar zijn of worden afgestemd. Taakverschuivingen in het publieke domein. Maar ook het onbegrip, agressie en geweld tegen mensen in een publieke taak moet stoppen. Boa’s moeten op een veilige manier hun werk kunnen doen.

‘Laat die terminologie eens vallen’

Dat er geen eenduidige visie is blijkt al uit de nóg steeds gebruikte bewoordingen. “We moeten definitief afrekenen met oude termen als Stadswacht en Melkertbanen. We zijn op de goede weg maar zullen ook hiervoor beter en effectiever samen moeten werken. Ik verwacht hierin veel van de VNG. Ik heb de VNG al eens aangeboden dat ik en anderen graag mee willen praten, denken. Dat we als gesprekspartner vanuit  ervaringen en visie hen graag willen adviseren. Ik hoop dat ze er voor open staan. Boa is een belangrijk en mooi vak”

“Integrale Tafel”

“Laten die gremia elkaar vinden en samen tot eenduidige visie komen. Laat zich een integrale tafel ontwikkelen waar men elkaar kan vinden. We moeten de handen ineenslaan en elkaar helpen.”

Leefbaarheid is de nectar voor veiligheid
“Van een nieuwe gemeentepolitie is wat mij betreft nooit sprake geweest. De gemeente heeft een eigen entiteit met taken en verantwoordelijkheden en zo heeft de politie die ook. “Er is een duidelijke scheidslijn. Boa’s van gemeenten werken aan leefbaarheid en de politie aan veiligheid en openbare orde. Leefbaarheid is de nectar van voor veiligheid”

Toezicht & Handhaving is een middel geen doel
De politie trekt zich terug uit de openbare ruimte als het gaat om handhaving van overlast feiten en houdt zich bezig met handhaving van de midden- en zware criminaliteit. “Noem het een transitie die nog niet overal even goed geland is. Toezicht & Handhaving in de openbare ruimte is voor mij een vorm van dienstverlening. Toezicht & Handhaving is geen doel op zich. Het zijn middelen of instrumenten om een doel namelijk, leefbaarheid en veiligheid,  te kunnen creëren en vast te houden.”

Samenwerking cruciaal
“Uiteraard moet er worden samen gewerkt. In de driehoek worden er afspraken gemaakt over wie wat doet.  De resultaten en de effecten moeten worden regelmatig besproken.”

Op 16 november 2015 vindt de 8e editie plaats van de succesvolle Dag van de BOA. Tijdens deze dag staat de BOA centraal. Dé plek om uw vakgenoten uit de verschillende domeinen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. >>Meer informatie en aanmelden<><>

Politie niet als direct toezichthouder
“Een raad en een college moeten weten wat de afspraken zijn en worden regelmatig geïnformeerd over de resultaten en effecten. Ik vind dat de politie niet langer de direct toezichthouder moet zijn, zie ook het onderzoeksrapport Radboud Universiteit/politie en de aanbevelingen- waarin ik mij kan vinden. Boa’s die voor gemeenten werken en zichzelf met de “politie”  identificeren is absoluut niet goed en wenselijk. Gemeentelijke leidinggevenden moeten hier oog voor hebben en hier onmiddellijk op sturen.”

Handhaving, veiligheid en leefbaarheid
“Een raad is wat mij betreft de direct toezichthouder ook als het om de boa’s gaat en wat ze voor hun stad doen. Voorbeeld nieuwe taken; Neem handhaving op snelheid in de bebouwde kom. Is het veiligheid of leefbaarheid? Ik vond het veiligheid maar vind het inmiddels leefbaarheid. Dus gemeenten moeten hier zelf op handhaven.”

Dan krijg je al gauw de discussie hoe het zit met de kosten en opbrengsten. De PV-vergoeding was tijdelijk, maar daarmee is wat mij betreft de kous niet mee af. Hier zijn goede afspraken over te maken met de verbonden partijen. In elk geval mag de burger er geen last van hebben of dat zaken hierdoor blijven liggen. Dan zijn we terug bij af. Nederland is leefbaar en veilig maar dit gaat niet van zelf. Hier moeten we aan blijven werken. 7 dagen per week en 24 uur per dag.”

Betrek boa’s bij een convenant
“Als laatste wil ik gemeenten oproepen om zoveel mogelijk samen te werken vanuit de visie dat het kan en niet dat het moet. Middels een convenant. Betrek ook vooral de boa’s hier zelf bij. Als projectleider heb ik hier goede en prettige ervaringen mee opgedaan. Ik heb er enorm veel van geleerd. Mijn kennis en ervaringen wil ik graag delen met andere gemeenten.  Zo kun je elkaar enorm voort helpen.”

Fabian Daniluk was Projectleider Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte Regio Twente. 2012-2015. Fabian is afdelingshoofd Stadstoezicht gemeente Hengelo. Examenlid Exth commissie MTV/HTV en examenleider gespreks- en benaderingstechnieken.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.