Het Rijk moet de wet Geluidshinder aanvullen met normen voor lage tonen. Die normen ontbreken nu, en dat maakt handhaving moeilijk, zeggen Nederlandse milieudiensten in een enquête van het programma De Monitor (KRO-NCRV).

De Monitor heeft hier afgelopen zondag in haar programma aandacht aan besteed.

Steeds meer mensen kampen met geluidsoverlast in de vorm van lage tonen, ook wel ‘laagfrequent geluid’ genoemd. De bromtonen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld zwaar wegverkeer, grote machines, pompen of generatoren.

Moeilijk optreden
Mensen die er last van hebben, bellen meestal naar de milieudienst van hun gemeente. Vaak blijft de klacht daar liggen, omdat over lage bromtonen geen normen staan in de wet geluidshinder. Bijna de helft (45,5 %) van de ondervraagde milieudiensten geeft aan dat het moeilijk is om op te treden tegen veroorzakers van dit soort geluidsoverlast. Ook vindt 45,5 % dat het Rijk de wet moet aanpassen en daarin normen moet opnemen rond laagfrequent geluid.

Tegelijk denkt 50 procent van de milieudiensten dat een wetswijziging hen niet gaat helpen om klachten goed op te lossen. Zij menen dat klagers sneller doorverwezen moeten worden naar de GGD om met de bromtonen die zij als storend ervaren te leren omgaan. Van de ondervraagden zegt 63 % klachten te krijgen over laagfrequent geluid en die klachten niet goed te kunnen oplossen. Ruim een kwart zegt dat het aantal klachten over laagfrequent geluid toeneemt.

Van de 29 milieudiensten, die werken voor gemeenten en provincies, deden er 21 mee aan het onderzoek.