Minder regels door de APV

0

Er zijn ten minste vijf manieren om de regeldruk voor burgers en bedrijven te verminderen door eens goed te kijken naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De APV kent vijf vormen van regelgeving:

  • De vergunning
  • De ontheffing
  • De rechtstreekse normstelling (een gebod of een verbod)
  • De kennisgevingsplicht (melding)
  • De normstelling met een aanwijzings- of aanschrijvingsbevoegdheid.

Deze meest uitgebreide verordening van een gemeente zag het licht met de Gemeentewet van 1851. Vandaag de dag wordt de model-APV van de VNG vaak gebruikt. Veel gemeenten gebruiken dit model in zijn geheel, stelt de Kennisbank Handhaving. Er zijn ook gemeenten die extra regels hebben opgenomen of regels hebben weggelaten.

Dat laatste krijgt de handen in het kantoor van de VNG wel op elkaar. Immers, de vereniging is al een tijdje betrokken bij het project Beter en concreter, een gezamenlijk programma van de ministeries van BZK en EZ en de VNG voor het verminderen van regeldruk en het verbeteren van de dienstverlening en de kwaliteit van regels.

Hoe kan het beter?

Door de APV eens door te lopen met deze uitgangspunten kan al veel winst behaald worden, meldt de VNG:

• Schrap vergunningen die niet nodig zijn

• Vervang vergunningen door algemene regels wanneer altijd hetzelfde wordt getoetst

• Vraag alleen nog vergunningen voor die categorieën waar maatwerk nodig

• Verleen vergunningen zo mogelijk voor onbepaalde tijd

• Pas waar mogelijk paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht toe (Lex Silencio Positivo)

Voor handhavers maakt het geen verschil of de regels in een vergunning of de APV vastliggen. Algemene regels zijn dan wel weer eenvoudiger te handhaven. Steeds meer gemeenten werken nu met het handhaven van algemene regels in plaats van vergunningen.

“Met strafrechtelijke handhaving van verordeningen loopt een opsporingsambtenaar een zeker risico”, staat in de kennisbank (zie de link onderaan dit artikel). “Het is immers maar de vraag of het Openbaar Ministerie bereid is haar vaak beperkte capaciteit in te zetten voor de vervolging van APV-bepalingen.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.