Overlastpleger mag gedwongen uit probleemwijk

0

Gemeenten krijgen toch de mogelijkheid overlastplegers te weren uit probleemwijken.

“Vandaag is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing op grond van overlastgevend, crimineel, extremistisch of radicaal gedrag“, laat senior wetgevingsjurist Vital Moors weten.

“Voorgesteld wordt om in de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek op te nemen dat in complexen, straten of gebieden die op verzoek van de gemeenteraad door de Minister voor Wonen en Rijksdienst zijn aangewezen een verklaring omtrent het gedrag moet worden overlegd of dat een onderzoek moet worden gedaan op basis van politiegegevens, voordat een huisvestingsvergunning wordt verleend”, staat in de uitleg bij het wetsvoorstel.

“Dit om vast te stellen of de woningzoekende en zijn medebewoners in het recente verleden crimineel of overlastgevend gedrag hebben vertoond. Deze screeningsmaatregel is een ultimum remedium, in aanvulling op een integrale gebiedsgerichte aanpak om de leefbaarheid te bevorderen.”

Raad van State
Anderhalf jaar geleden kwam Blok met een soortgelijk plan, maar na scherpe kritiek van de Raad van State trok hij het terug. Blok heeft zijn voorstel nu op onderdelen aangepast.

Het wetsvoorstel sluit aan bij de ‘Rotterdamwet’, die al geruime tijd van kracht is. Die biedt de mogelijkheid om geen woning toe te wijzen aan mensen zonder inkomen uit arbeid. Ook kunnen gemeenten er voor kiezen voorrang te geven aan bepaalde groepen, zoals hoger opgeleiden.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden