Opinie Pak de kansen tegen geluidsoverlast

3

Verkeer is een belangrijke bron van geluidhinder. De gevolgen daarvan moeten niet worden onderschat. Toch laat de overheid kansen liggen om geluidsoverlast in de stedelijke omgeving te verminderen.

– OPINIE – Hans Haring
Het gaat om een belangrijk thema: de gezondheid van mensen. Geluidhinder is een belangrijke oorzaak van stressgerelateerde ziektes. Gemeenten ondervinden hoe het onderwerp leeft bij de mensen die er mee te maken hebben. Dat de gemeente Zoetermeer dit serieus neemt bewijzen recente inspanningen. Maar het kan effectiever en efficiënter. Door bestrijding van geluid dichter bij de bron en door samen te werken met de Rijksoverheid.

Prima alternatief

Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn verplicht om een geluidskaart te maken en op basis daarvan een actieplan op te stellen. Bij het daadwerkelijk ondernemen van actie lopen gemeenten tegen moeilijkheden aan. Geluidschermen zijn namelijk duur en vaak lastig te plaatsen. Maatregelen om geluid bij de bron te bestrijden zijn veel effectiever en goedkoper.

Om spijkers met koppen te kunnen slaan, hebben gemeenten echter de hulp van de Rijksoverheid nodig. Zo kan de Rijksoverheid de afname van stille banden stimuleren bij fabrikanten. Of liever nog: afdwingen. Bovendien moet het Rijk de verdere ontwikkeling  van stil asfalt, dat speciaal voor de stedelijke omgeving is ontwikkeld, ook sterker stimuleren.

Handhaving

Flinke winst is te behalen door de handhaving op de geluidproductie van voertuigen te verbeteren. Auto’s, brommers en scooters hebben vaak uitlaten die meer geluid produceren dan de wettelijke norm. Die handhaving is tijdrovend en heeft weinig prioriteit. Wil de overheid de geluidhinder in de stedelijke omgeving terugdringen, dan is het noodzakelijk dat wetgeving en handhaving hand in hand gaan.

Doorstroming en duurzaamheid

De gemeente Zoetermeer doet ook zelf wat ze kan om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De gemeenteraad heeft besloten om de komende jaren uit gemeentelijke middelen 3,75 miljoen euro te investeren voor maatregelen in het actieplan. Samenwerking met de Rijksoverheid blijft echter een vereiste. Met steun van de Rijksoverheid kunnen gemeenten tot daadkrachtige oplossingen komen, bewees men in Zoetermeer.

Onder meer door het plaatsen van geluidschermen langs de A12, waar een gedeelte nog twee rijstroken heeft in plaats van drie. Automobilisten komen hierdoor bij Zoetermeer in een soort fuik terecht. Bij drukte ontstaan hier files en verkeershinder. Rijkswaterstaat wil met de aanleg van de spitsstrook de doorstroom verbeteren. Het gemeentebestuur van Zoetermeer en het stadsgewest Haaglanden zagen hierin een unieke kans om ook meteen te investeren in geluidschermen.

Op verzoek van de gemeente bleek Rijkswaterstaat bereid om met de aanleg van de spitsstrook ook de uitvoering van het plaatsen van de geluidschermen op zich te nemen en hiervoor ook een financiële bijdrage te leveren. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van de gemeente Zoetermeer en de bewoners van de aanliggende wijken in vervulling.


Hans Haring is wethouder in Zoetermeer.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Avatar

3 reacties

 1. Avatar
  Ed Stevenhagen op

  Gemeente Zoetermeer

  Bij de gemeente Zoetermeer heb ik vastgesteld dat er geknoeid wordt met verkeersmodellen waardoor met rapportages over lucht en geluid kan manipuleren.

  Rond drukke kruispunten (voorbeeld bestemmingsplan Seghwaert) worden verkeersstromen structureel fictief omgeleid.

  Voorbeeld:
  Door bij een verkeerssstroom van 1800 verkeersbewegingen op de Velddreef er 1000 het woonerf in te sturen passeerden er slechts 8000 voeruigen langs het winkelcentrum.

  http://www.flickr.com/photos/stevenhagen/3944478821/in/photostream

  Er zijn legio voorbeelden van “technische fraude” binnen Zoetermeer.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden