VNG: Meer tijd nodig voor Prostitutiewet

1

De voorbereiding op de Prostitutiewet zal gemiddeld zes maanden duren, zeker omdat de VNG inspraakprocedures verwacht.

De registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten is verdwenen uit het wetsvoorstel. Wel zijn er voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nog aandachtspunten. In het huidige voorstel is de belangrijke rol van de politie onderbelicht. “Voorkomen moet worden dat er gescheiden kolommen van toezicht ontstaan”, schrijft de VNG aan minister Ivo Opstelten. “De politie is onmisbaar vanwege haar expertise op dit terrein en vanwege de dunne scheidslijn tussen toezicht en handhaving enerzijds en de opsporing van strafbare feiten anderzijds.”

Het gaat bijvoorbeeld om het opsporen van mensenhandel. “Ook na invoering van dit wetsvoorstel moet het mogelijk blijven dat gemeenten toezichtstaken kunnen overdragen aan de politie.”

Zes maanden
Dan de tijd die nodig is voor de implementatie van de wet. “De Algemene Plaatselijke Verordeningen moeten worden aangepast en processen moeten worden ingericht. Dit vraagt om een zorgvuldige procedure. Gezien de grote wijzigingen, ligt een inspraakprocedure voor de hand. Dit betekent dat het volledige proces, vanaf het moment dat de wet en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur zijn gepubliceerd in de Staatscourant, gemiddeld zes maanden in beslag neemt.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar
    AlexandravanDijk op

    Gemeenten zullen tevens rekening moeten houden met niet zichtbare vormen van prostitutie binnen de gemeentegrenzen. Daarvoor ontbreekt echter de expertise op lokaal niveau. Mensenhandel is immers een ?haaldelict?, zoals Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel het verwoordde; ?Je moet goed kijken om het te kunnen zien?. Prostitutie is een atypisch beroep en weinig transparant, omdat de vergunde en de onvergunde sector deels verweven zijn. Het vrije verkeer van personen en diensten binnen de EU maakt de bestrijding van misstanden er niet eenvoudiger op.

    Alexandra van Dijk is eigenaar van Buro Brycx, adviesbureau over prostitutie

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden