VNG: Vuurwerkverbod kan wel met APV

0

Een vuurwerkverbod is onwettig, stelt de voorzieningenrechter. De VNG ziet het anders.

Op 19 december deed de voorzieningenrechter uitspraak over het vuurwerkverbod in de gemeente Hilversum. begint de vereniging op haar website. De rechter heeft het gewijzigde aanwijzingsbesluit geschorst. In de ogen van de rechter is niet het college het bevoegde orgaan om dit besluit te nemen, omdat het volgens hem een kwestie is van openbare orde en veiligheid en dan is de burgemeester het bevoegd orgaan.

De VNG is het hier niet mee eens.

In deze bijlage is een uitgebreide juridische analyse te vinden over uitspraak Overigens heeft de uitspraak van de voorzieningenrechter slechts een opschortende werking voor het betreffende gebied in Hilversum. Voor andere gemeenten heeft deze uitspraak geen opschortende werking.

Alternatief
Alle gemeenten kunnen hoe dan ook tijdens de jaarwisseling handhavend optreden door gebruik te maken van de bepaling 2:73 lid 2 in de model-APV van de VNG: “Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.”

Daarbij geldt uiteraard dat de betreffende handhaver dit goed moet motiveren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.