Steeds meer buurtbemiddeling nodig

0

Ook in 2012 steeg het aantal aanmeldingen voor buurtbemiddeling. In 2013 zet deze trend door.

Bijna 10.000 hulpvragen kwamen binnen bij buurtbemiddelingsorganisaties die hun cijfers aanleverden bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met een oplossingspercentage van 68 procent van alle geschikte zaken, bewijst buurtbemiddeling wederom dat het een succesvolle interventie is om burenruzies doeltreffend op te lossen, stelt het CCV.

Het centrum voerde voor het zesde achtereenvolgende jaar een benchmark uit. De meest voorkomende oorzaken voor burenruzie zijn, net als voorgaande jaren: geluidsoverlast door personen, geluidsoverlast door apparatuur/audio en intimidatie of lastig gevallen worden door zijn buren. In 68 procent van de gevallen konden buurtbemiddelaars de ruziënde partijen nader tot elkaar brengen door hun onafhankelijke opstelling. Vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden buren bij het weer in gesprek komen met elkaar en het onderling vinden van oplossingen voor hun problemen.

Trends
Opvallend is dat het aantal meldingen dat via politie in 2012 binnenkwam daalde, met 4 procent. Leverde de politie in 2011 nog 27 procent van de meldingen aan bij buurtbemiddeling, in 2012 zakte dat naar 23 procent (2007: 32 procent). De politie stuurt kennelijk meer op zelfredzaamheid van burgers en laat bewoners vaker zelf direct contact opnemen met buurtbemiddeling in plaats van dat zij daarin een rol vervullen. Dat bespaart naar verwachting de politie tijd en daarmee capaciteit.

Verder is er een stijging van 4 procent te zien bij de zogenoemde zelfmelders, mensen die zelf aankloppen bij buurtbemiddeling (36 procent in 2012 ten opzichte van 32 procent in 2011). Daaruit is af te leiden dat buurtbemiddeling steeds beter bekend is bij bewoners.

2013
Een andere opvallende ontwikkeling die de praktijk meldt, is dat het aantal aanmeldingen bij buurtbemiddeling in 2013 verder stijgt. Dit jaar speelt waarschijnlijk het zomerse weer een rol. Naarmate het kwik stijgt, zijn mensen meer buiten en ergeren ze zich eerder aan elkaar.

Ook valt op dat de meldingen, net als vorig jaar, complexer worden. Psychische aandoeningen spelen vaker een rol bij burengeschillen, aldus de ervaringen van buurtbemiddelingsorganisaties. En ook problemen die mensen hebben omdat ze bijvoorbeeld werkloos zijn, schulden hebben of hun huis niet verkocht krijgen, zijn factoren die meespelen bij het ontstaan van burenruzies.

Bewoners in 185 gemeenten kunnen een beroep doen op de hulp van buurtbemiddelaars. In 2007 kon dat in 77 gemeenten.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden