‘Gemeenten gunnen steeds minder op laagste prijs’

0

Wat leeft in de wereld van inkoop en aanbesteden? Veel, zeggen kenners. “Het speelveld is wezenlijk veranderd.”

In de aanloop naar het 2de NEVI-PIANOo Congres, dat volgende week donderdag in Apeldoorn zal plaatsvinden, zetten netwerkmanager Ton van Geijlswijk en adviseur inkopen en aanbesteden Take Padding op een rij waar overheden mee worstelen, of veel positiever gesteld: waar ze op dit gebied de kansen zien. Een opvallende verschuiving is toch wel dat er volgens Van Geijlswijk en Padding steeds minder wordt gekeken naar de laagste prijs van mogelijke opdrachtnemers. Verder zijn gemeenten natuurlijk druk bezig met de decentralisaties in het sociaal domein.

Dat blijkt uit cijfers die tijdens het congres worden gepresenteerd, zegt Padding. “Eigenlijk willen we de resultaten van ons onderzoek tot die dag bewaren, maar ik kan wel zeggen dat de verhouding op het gebied van werken bijvoorbeeld sterk is verschoven.” De Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) zit dus in de lift, ziet de adviseur van expertisecentrum PIANOo.

Prijs en kwaliteit
“Als je kijkt naar de prijs, gaat de kwaliteit omlaag”, vult Van Geijlswijk aan. “Focus je op de kwaliteit, dan gaat de prijs omlaag”, stelt de netwerkmanager van inkoopvereniging NEVI. Al jaren wordt geroepen dat gemeenten niet enkel naar de laagste prijs moeten kijken. Deze verandering blijkt volgens de cijfers al een tijd lang de inkooppraktijk te worden omdat volgens de wet je de keuze voor gunnen op laagste prijs moet motiveren.

Ook contractmanagement krijgt steeds meer aandacht, volgens Padding en Van Geijlswijk. Verder heeft het inkopen in percelen, om het midden- en kleinbedrijf groter kansen te bieden bij opdrachten, de belangstelling. En ja, de inkoop van nieuwe taken staat almaar hoger op de agenda. “Toch zijn veel gemeenten momenteel nog erg druk met een zachte landing”, zegt Van Geijlswijk hierover. “Vaak door huidige aanbieders te contracteren.”

Recht- en doelmatigheid
Het gaat om doelmatigheid, is ook al jaren het adagium vanuit NEVI en PIANOo. Toch blijken veel overheidsinkopers nog veel interesse te hebben in de juridische haken en ogen van de Aanbestedingswetgeving en de nieuwe richtlijnen vanuit de Europese Unie. Dejuridisering blijft evenwel een belangrijk streven, aldus Padding.

“Het is ook logisch. De regels scheppen immers de kaders waarbinnen gestreefd moet worden naar zo doelmatig mogelijke inkoop, aldus Padding. “Uiteraard moeten we ons aan de regels houden, maar het streven naar ‘Best value for taxpayers money‘ zou toch centraal horen te staan.” 

Duurzaamheid
Als het gaat om duurzaamheid heeft het wat sleetse begrip in de gemeentelijke praktijk echt handen en voeten gekregen, zien de kenners. Milieuonvriendelijk papier is bijvoorbeeld niet eenvoudig te vinden, of het ligt al lang op de plank. Nieuw is de aandacht voor circulair inkopen en de zogenoemde biobased economy. “Hier zie je ook meer samenwerking tussen opdrachtgevers en –nemers”, zegt Padding. “Door samen met marktpartijen op te trekken en zo veel mogelijk gebruik te maken van hun kennis en expertise kom je tot resultaten die echt impact hebben.”

[([001_821_RBIAdam-image-1531274.jpeg])]

Thema: Inkoop en aanbesteden

Al onze artikelen over dit onderwerp worden hier verzameld >>

Inzicht krijgen in uw inkoopproces?

Universiteit Twente doet onderzoek naar het inkoopproces binnen Nederlandse gemeenten. Helpt u inzicht te creëren?

 

Naar de vragenlijst

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden