Groei gemeentebelastingen naar 9 miljard

0

De opbrengst van de gemeentelijke heffingen groeit naar verwachting in 2016 met 2,3 procent tot meer dan 9 miljard euro. Vijf jaar geleden inden gemeenten nog 8 miljard aan heffingen. Dit meldt CBS vandaag op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen 2016.

Van de drie omvangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen.

De ozb en de riool- en reinigingsheffingen zijn goed voor ruim 7 miljard euro, ongeveer driekwart van de gemeentelijke heffingen. Gemeenten begroten voor 2016 bijna 3,8 miljard euro aan inkomsten uit de ozb, een stijging van 2,9 procent ten opzichte van 2015. Dit is een relatief beperkte stijging. In de laatste vijf jaar namen de ozb-opbrengsten gemiddeld met 4,3 procent toe.

De rioolheffingen brengen in 2016 naar verwachting 1,6 miljard euro op, ruim 2 procent meer dan in 2015. In de afgelopen vijfentwintig jaar is de stijging van de rioolheffingen niet zo laag geweest. De afgelopen jaren stegen de rioolheffingen al minder hard dan daarvoor. Dit komt vooral doordat steeds meer gemeenten de kosten van het riool al bijna volledig dekken uit de opbrengst van de rioolheffing en gemeenten niet extra mogen innen. Over de afgelopen 25 jaar bedraagt de gemiddelde stijging bijna 8 procent.

De begrote opbrengst aan reinigingsheffingen daalt in 2016 met een half procent tot 1,7 miljard euro. Reinigingsheffingen dalen al enige jaren licht door een efficiëntere inzameling en verwerking van het afval.

Precario- en toeristenbelasting stijgen het meest

Van de kleinere belastingen die gemeenten heffen stijgt de zogeheten precariobelasting met bijna 27 procent het meest en komt in 2016 uit op0,2 miljard euro. Gemeenten kunnen deze belasting heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de grond. De forse toename is in lijn met de opbrengstontwikkeling in de laatste jaren. In vijf jaar is de begrote opbrengst aan precariobelasting verdubbeld. Deze toename hangt vooral samen met de groei van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft op ondergrondse kabels en leidingen en met de verhoging van tarieven daarvan.

Voor de inkomsten uit toeristenbelasting, eveneens een in omvang kleinere heffing, verwachten de gemeenten voor 2016 een stijging van 8,5 procent. In 2015 bedroeg de verwachte groei nog 2,3 procent. Met het aantrekken van de economie groeit ook het toerisme sterker.

Daling bouwleges lijkt tot stilstand te zijn gekomen

De begrote opbrengst van de bouwleges blijft ten opzichte van 2015 met bijna 0,4 miljard euro nagenoeg onveranderd (+0,1 procent). Deze minimale stijging volgt na jaren van dalende opbrengsten uit bouwvergunningen. De bouwactiviteiten zijn aan het aantrekken en de verwachting bij gemeenten is dat dit zal doorzetten in 2016.

(CBS)

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden