Subsidie en uitkering voor sportinvesteringen

0

Het Rijk stelt zo’n 240 miljoen euro beschikbaar voor sportinvesteringen door gemeenten en amateursportorganisaties. Dit als compensatie voor een aanpassing van de btw-regels.

Reden voor de wijziging is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Op grond hiervan moet de btw-vrijstelling voor de sport fors worden uitgebreid. Dat lijkt gunstig, maar per saldo is het veel voordeliger voor gemeenten en exploitanten om btw te betalen, aangezien dat ook recht op aftrek van de omzetbelasting geeft.

Financieel nadeel

‘Voor de schatkist leidt dit tot een extra lastenrelevante opbrengst van 241 miljoen euro in 2019. Voor gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen leidt dit tot een financieel nadeel van dezelfde omvang,’ legt minister Bruins voor Sport uit in de onlangs gepubliceerde regelingen.

Het kabinet had eerder al aangekondigd gemeenten hiervoor te compenseren, nu is duidelijk hoe dat precies gebeurt. Lokale overheden kunnen een beroep doen op een specifieke uitkering – die enkel en alleen voor sportinvesteringen mag worden gebruikt – met een plafond van 152 miljoen euro in 2019. Aanvragen moeten vóór 1 december worden ingediend.

20 procent van investering

Daarnaast heeft de minister een subsidieregeling voor sportorganisaties gepubliceerd. Het gaat om susidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Het plafond hiervan is 87 miljoen euro. Subsidies bedragen 20 procent van de investering. Daarbij geldt een maximum van 2,5 miljoen euro per jaar, anders zou er geen sprake meer zijn van ‘een zuiver lokale activiteit’ door een amateursportorganisatie, wat op problemen met de staatssteunregels zou kunnen stuiten.

Subsidies van minder dan 5000 euro worden ook niet verstrekt, ‘omdat de uitvoeringskosten anders onevenredig hoog zouden zijn in verhouding tot het subsidiabele bedrag’. De totale uitvoeringskosten van de subsidieregeling schat de minister op bijna 3,4 miljoen euro.

Wees er snel bij

Als er meer aanvragen zijn dan het budget toelaat, worden de subsidies verdeeld op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Organisaties die aanspraak willen maken op de subsidie, kunnen dus maar beter snel aan de slag gaan.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden