Geslacht op geboorteakte straks makkelijker aan te passen

0

Transgenders moeten makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte kunnen laten aanpassen, ook onder de 16 jaar. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil daarvoor de huidige wet wijzigen.

Voor de aanpassing van de geboorteakte is nu nog een zogeheten deskundigenverklaring van een psycholoog of arts nodig, maar die wordt vervangen door een verklaring van de betrokkene zelf. Ook kunnen jongeren onder de 16 hun geslachtsregistratie wijzigen. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de Transgenderwet, die op 1 juli 2014 in werking trad.

Dekker past de regeling aan ‘met behoud van de noodzakelijke waarborgen’. Bijvoorbeeld om identiteitsfraude te voorkomen. Er komt straks een procedure in twee stappen. De aanvrager meldt eerst de wens om de geslachtsregistratie te wijzigen bij de gemeente  Na vier weken moet dat in persoon bij de balie worden bevestigd en kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte aanpassen. Onder de 16 jaar loopt het wijzigingsverzoek via de rechter.

Het zal nog wel even duren voordat de vereenvoudigde procedure een feit is. De minister wil een voorontwerp van deze aanpassing binnen zes maanden in consultatie brengen.

Herhaald wijzigen

Verder geeft Dekker in zijn brief aan dat het schrappen van de deskundigenverklaring herhaald wijzigen zal vereenvoudigen, waardoor het aantal aanpassingen zou kunnen toenemen. Maar door praktische drempels – de wijziging zal door de betrokkene zelf moeten worden doorgegeven aan de gemeente – en doordat er kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs en rijbewijs, acht hij het risico op ‘lichtvaardig herhaald wijzigen gering’.

Wijzigen naam

Een wijziging van de geslachtsregistratie is meestal aanleiding voor het wijzigen van de voornaam, waar ook een aanpassing van de geboorteakte voor nodig is. Op basis daarvan wordt de nieuwe voornaam in de BRP verwerkt. In principe leidt dat ook tot een wijziging van die naam op de persoonslijsten van de betreffende gerelateerden die schriftelijk in kennis gesteld worden door de bijhoudingsgemeente. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken heeft gemeenten geadviseerd om betrokkenen te informeren wanneer er persoonsgegevens (ambtshalve) worden gewijzigd, omdat deze niet altijd op de hoogte zijn, schrijft Dekker.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden