Ombudsman: meer ruimte, tijd en middelen nodig

0

Overheidsprofessionals moeten meer ruimte, tijd en middelen krijgen om iedereen mee te laten doen in de maatschappij. ‘Om zelf in te kunnen schatten wat nodig is, om maatwerk te kunnen leveren en dat samen te doen met de mensen voor wie ze er zijn.’

Dat concluderen de Nationale- en Kinderombudsman in hun gezamenlijke jaarverslag over 2018. ‘Het gaat nog te vaak mis tussen overheidsinstanties en de mensen die een beroep op hen doen. Het zijn al lang niet meer alleen de meest kwetsbare mensen die niet mee kunnen komen. Ook zelfredzame burgers lopen vast,’ stellen Reinier van Zutphen en Margrite Kalverboer.

Aantal klachten

In totaal kwamen er vorig jaar bij de Nationale ombudsman 25.674 vragen, hulpverzoeken en klachten – kortweg verzoeken – binnen van burgers die op problemen stuitten. Dat zijn er ruim 3700 minder dan in 2017. Over gemeenten nam het aantal klachten met 12 procent af, er werden 4667 verzoeken (pdf) bij de ombudsman ontvangen.

De Kinderombudsman is 1998 keer benaderd. In 2017 was dat 2452 keer. Net als de afgelopen jaren staan jeugdhulp, onderwijs en omgang na echtscheiding bovenaan de lijst van onderwerpen. In 2018 ging 28 procent (567 meldingen) van de contacten over jeugdhulp, in 2017 was dit 32 procent. Het gaat hierbij meestal over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen.

Dienstverlening

Volgens de ombudslieden zetten duizenden ambtenaren en andere professionals zich elke dag in om mensen van dienst te zijn. ‘Ondanks de goede wil gaat het toch vaak mis. Protocollen en procedures staan goede dienstverlening in de weg. Het werk moet zo efficiënt mogelijk. Ondanks de decentralisaties worden diensten verder weg van de burger georganiseerd. Loketten verdwijnen en het wordt steeds lastiger om een echt mens aan de lijn te krijgen.’

Zelfredzaamheid

Verder wijst de ombudsman er opnieuw op dat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de zelfredzaamheid van burgers. Voor veel mensen is de samenleving te complex. ‘Vaak komen zij zonder hulp van de overheid niet uit de uitzichtloze (financiële) situatie waarin zij zijn beland.’ Onderwerpen als gemeentelijke schuldhulpverlening, de beslagvrije voet en behoorlijk invorderen kunnen daarom rekenen op ‘bijzondere aandacht’ van de Nationale ombudsman.

Actuele juridische ontwikkelingen vertaald naar de praktijk

 

Overziet u nog alle mogelijkheden die het recht u biedt om schuldsituaties op te lossen of in ieder geval niet verder uit de hand te laten lopen?

 

Het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening stelt u in één dag op de hoogte.

 

 

Lees meer

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden