Hulp bij lokale coalitie voor kansrijke start kinderen

0

Gemeenten die een lokale coalitie opzetten of versterken om kwetsbare kinderen een kansrijke start te geven, kunnen gebruikmaken van een hiervoor bedoeld stimuleringsprogramma.

Ieder kind verdient een goede start. Dat is het uitgangspunt van het actieprogramma Kansrijke start dat minister De Jonge ontwikkelde samen met gemeenten, organisaties uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het richt zich op een kansrijke start voor kinderen in de eerste duizend dagen van hun leven, met name bij kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. De eerste jaren zijn van belang voor de gezondheid en ontwikkeling later in het leven. 

Stimuleringsprogramma

Om ieder kind zo’n kansrijke start te geven, is volgens de minister een samenhangende aanpak nodig tussen verschillende partijen. Het actieprogramma stimuleert gemeenten daarom lokale of regionale coalities te bouwen of te versterken. Zo’n coalitie zorgt voor een gezamenlijke aanpak en maakt ketenafspraken over ondersteuning aan kwetsbare ouders voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Denk aan samenwerking tussen organisaties en medewerkers uit het sociale domein (zoals jeugdgezondheidszorg en schuldhulpverlening) en het medische domein (zoals verloskundigen en huisartsen). Het stimuleringsprogramma ondersteunt gemeenten bij het bouwen of verder invullen van een coalitie. 

Kennis op maat

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het opzetten of uitbouwen van zo’n gezamenlijke aanpak, maar er is door het programma kennis en ervaring beschikbaar over wat daarvoor nodig is. Het programma sluit aan op de lokale behoefte. De mate waarin gemeenten al samenwerken rondom een kansrijke start en de reikwijdte van hun aanpak verschilt tenslotte. De een werkt bijvoorbeeld al langer samen met lokale partners en heeft behoefte aan actuele kennis en informatie over nieuwe interventies. Bij de ander staat het wellicht nog in de kinderschoenen en is er vraag naar basiskennis. 

Zo zijn er adviseurs die kunnen helpen met het analyseren van de huidige situatie en het opstellen van passende doelen en vervolgacties. Maar er is ook andereim ondersteuning beschikbaar, bijvoorbeeld bij het vormgeven van de regierol en en het opdrachtgeverschap richting lokale partijen. Of in de vorm van begeleiding op het gebied van interventies, programma’s of deskundigheidsbevordering. Er worden landelijke en regionale ontmoetingen georganiseerd waar gemeenten hun ervaringen, kennis, voorbeelden en inzichten kunnen delen.

Aanmelden

Het programma wordt uitgevoerd door het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos. Gemeenten die een lokale coalitie willen vormen, kunnen hier terecht. 

Gemeenten die deelnemen aan Gezond in de stad (GIDS) kunnen zich tevens aanmelden en daar een bijdrage voor ontvangen. Zij krijgen deze ‘impuls’ via een decentralisatie-uitkering bij het gemeentefonds als ze zich inzetten voor een lokale coalitie, deelnemen aan het stimuleringsprogramma en ervaringen en resultaten delen.  

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden