Hard oordeel Rfv over herverdeling gemeentefonds

1

De Raad voor de financiële verhoudingen is bijzonder kritisch, negatief zelfs, over het ‘groot onderhoud gemeentefonds’

“De herijking van het gemeentefonds is omgedoopt tot groot onderhoud. Het is een codificatie van de bestaande praktijk. Het beperken van herverdeeleffecten lijkt daarbij leidend te zijn geweest. Daarmee zijn fundamentele keuzes ontlopen.” Al in de eerste zin van de reactie van Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wordt de toon gezet.

In de samenvattende conclusie is het oordeel niet milder: “Meer in het algemeen is de Raad van oordeel dat de verstrekte

informatie erg globaal en beperkt is en dat de verantwoording voor de onderbouwing van het verdeelvoorstel op onderdelen tekort schiet.”

De Rfv vindt dat de bestuurlijke ontwikkelingen zoals de drie decentralisaties, de gevolgen van schaalvergroting en bestuurlijke samenwerking maar ook demografische ontwikkelingen dwingen fundamentele keuzes te maken. Dat gebeurt in het huidige voorstel niet. Een gemiste kans volgen de Rfv, die in de toekomst wel opgepakt moet worden.

Steun

Toch ziet de Raad een praktische reden om de herverdeling toch te steunen. Het mag dan tekort schieten op belangrijke punten de RfV ziet ook dat het voorstel een oplossing biedt voor de belangrijkste scheefheden op de uitgavenclusters, vooral onderwijshuisvesteing en wegen, en ook een acceptabele oplossing biedt voor de BAG-problemen.

Dat gezegd hebbende blijkt ook uit de afsluitende opmerking dat de steun niet van harte gaat: “Het is niet uit overtuiging dat de Raad kan instemmen met de verdeelvoorstellen.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar
    JJM Vogels op

    Hoezo, acceptabele oplossing voor de BAG-problemen?
    Een aantal gemeenten wordt, louter door een definitiewijziging van het begrip woonruimte, geconfronteerd met forse nadelige effecten op korte termijn. Zeker in een tijd waarin de gemeenten, oa door de komende decentralisaties, voor grote financiële opgaven staan, was een aangepaste overgangstermijn op zijn plaats geweest.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden