‘Professionele zorginkoop levert miljardenbesparing’

2

Alle “spelers” in de zorgketen – waaronder gemeenten – moeten samen slimmer zaken gaan doen. Een goed verankerde, professionele inkoopfunctie is namelijk essentieel voor een (financieel) gezonde zorgsector.

Professionalisering van de inkoopfuncties bij alle ketenspelers, waaronder zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, maakt het mogelijk om samen doelmatig innovaties aan te jagen, verspilling tegen te gaan en de zorg betaalbaar te houden.

Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) in reactie op de aangekondigde kabinetsplannen.

Eigen leveranciers
Overheidsuitgaven aan de zorg bedroegen in 2015 zo’n 95 miljard, ruim 14 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit betreft zorg die gemeenten en zorgverzekeraars inkopen bij zorginstellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners.

Deze zorgverleners besteden daarna 30 tot 50 procent van dat budget weer bij hun eigen leveranciers, die vervolgens meestal een nog groter percentage besteden aan inkoop. In de hele zorgketen gaat het jaarlijks om een totaal transactievolume van meer dan 150 miljard euro.

[([002_33_rb-image-2880783.jpeg])]

Profiteer van de kansen van het MKB, kom op 1 november naar de Praktijkmiddag Inkoop en Aanbesteding!>>

Veelvoud
Volgens de NVEI maakt een professionele inkoopfunctie in de keten het mogelijk om enkele procenten op de kósten in de keten te besparen. Die besparingen kunnen oplopen tot enkele miljarden euro’s: een veelvoud van de investeringen in de zorgsector die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd. De NVEI vindt dat de politiek te veel nadruk legt op de kosten van de zorg in plaats van op de winst die er te behalen valt op het inkoopvolume en door efficiëntie in de keten.

Op organisatieniveau kan efficiëntere inrichting van de inkoopfunctie ook al besparing en betere kwaliteit opleveren. Namelijk door inkoop aan te sturen vanuit de directie en door inkopers met gedegen proces- en marktkennis aan te stellen.

Inzicht krijgen in uw inkoopproces?

Universiteit Twente doet onderzoek naar het inkoopproces binnen Nederlandse gemeenten. Helpt u inzicht te creëren?

 

Naar de vragenlijst

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. Avatar
    Frits van Vugt (Public Consultancy) op

    Daarnaast zou er veel te bespraken zijn, vind ik, op zorg die onvoldoende resultaat levert. Er zou meer op resultaat mogen worden ingekocht, zeker door gemeenten i.h.k.v. de Wmo en de jeugdzorg. Ook dat valt onder professionele inkoop, die tot nu toe teveel over financiële kengetallen gaat, en te weinig over waar het echt om zou moeten gaan: het zorgresultaat. Immers: geen (of onvoldoende) resultaat –> geen (of minder) inkoop (meer). Zie over het meten (en eventueel: afrekenen) op resultaat in de Wmo en jeugdzorg: http://www.sociaalweb.nl/events/workshop-sturen-en-verantwoorden-op-outcome-en-resultaat-in-het

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden