Regeerakkoord: Fusies van onderaf

1

“Gemeentelijke herindeling komen alleen van onderaf tot stand”, staat in het regeerakkoord. Kan een fusie nog steeds worden afgedwongen? Daar is het akkoord niet duidelijk over.

“De provincie heeft een actieve rol bij de oplossing van bestuurlijke en financiële knelpunten”, staat erbij en de Wet algemene regels gemeentelijke herindeling (Arhi) wordt in dit akkoord niet van tafel geveegd. Dat laat dus ruimte voor het afdwingen van een fusie door de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de adviserende provincies.

 

Het biedt ook ruimte voor lobbywerk van onwelwillende gemeenten. Denk aan Renswoude, die niet wil fuseren met Scherpenzeel en Woudenberg. Of aan Bussum, die geen zin heeft in een herindeling met Naarden, Muiden en Weesp. De wetten voor deze controversieel verklaarde fusies, door de val van het demissionaire kabinet, liggen momenteel te wachten op Rutte1. Het nieuwe kabinet kan besluiten deze niet naar de Tweede Kamer te sturen.

 

Thorbecke 1.0
Het blijft de vraag welke waarde deze tekst over de herindelingen heeft. Sowieso is van bestuurlijke vernieuwing amper sprake. Het Huis van Thorbecke wordt niet vertimmerd. Er is wel te veel bestuurlijke drukte, volgens het akkoord, maar dat moet vooral worden opgelost door vooral bij het Rijk veel ambtenaren te ontslaan en ministeries samen te voegen.

 

Het akkoord is duidelijker als het gaat om de besparingen. Het Gemeentefonds wordt met ruim een miljard gekort, als het ligt aan het kabinet dat wordt gedoogd door de PVV. Verder moet het weer efficiënter en dat zal volgens het concept regeerakkoord ruim 400 miljoen euro besparen.

 

Reactie VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt er niet meteen blij van. De lokale overheid krijgt meer te doen voor minder geld, is de eerst reactie op het akkoord. De grootste uidaging zal waarschijnlijk de jeugdzorg zijn. Dat moet volledig op het bord van gemeenten komen, terwijl nu ook de provincie, het Rijk en zorgverzekeraars zich met deze zorg bemoeien.

 

De jeugdzorg wordt nu betaald vanuit de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. Dat moet een financieringsstroom worden, die door een “efficiencykorting” 300 miljoen lager zal uitvallen. Ook de dagbesteding en begeleiding gaat van de AWBZ naar de Wmo, als de leden van het CDA voor dit akkoord stemmen tijdens hun morgen te houden congres. Ook daar moet dan 140 miljoen worden bezuinigd.


Kom naar het congres op 7 oktober. Lees meer over deze bijzondere dag.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Avatar

1 reactie

  1. Avatar
    P van der nol op

    Aan de burgers word niets gevraagt over een herindeeling.De politietik doe maar de schaamhoringhied gevoel is weg en daar dooronbegrip en onrust.Het huis van Thorbecke word afgebrooken en daar meede bugers in onweeten gehouden en onbegrip en kwaahied achter gelaten

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden