Zo geef je het mkb een kans

1

Aanbestedende diensten zijn aan zet om kleinere ondernemingen enthousiast te maken, te betrekken en een goede kans te geven.

De nieuwe aanbestedingswet biedt genoeg mogelijkheden om (ook grote) opdrachten aantrekkelijk te maken voor het MKB. Het is nu aan aanbestedende diensten om de te vergeven opdracht en de aanbestedingsprocedure zo vorm te geven dat de kansen inderdaad groter worden.

Het begint al bij het kiezen van de procedure. Niet iedere procedure is geschikt voor iedere opdracht, sterker de gangbare procedures zijn misschien juist niet geschikt en al helemaal niet als je het MKB kansen wil bieden. De aanbestedingswet schrijft nu voor dat aanbestedende diensten dit ook in ogenschouw moeten nemen. Dat ze serieus moeten afwegen welke procedure passend is en dit ook moeten kunnen uitleggen. Voor een gemeente die predikt kleinere en lokale ondernemingen meer te willen betrekken lijkt dit een steun in de rug. Het blijft natuurlijk wel een kwestie van doen.

Ook bij het formuleren van de opdracht is er winst te behalen. De tendens is dat die bijzonder uitgebreid zijn. De grootte en bijzondere complexiteit van veel opdrachten maakt dat kleinere ondernemingen al bij voorbaat kansloos zijn. Daarom is er nu geregeld dat opdrachten kleiner gemaakt kunnen worden. Ook de complexiteit wordt in veel gevallen teruggebracht doordat het niet meer is toegestaan om opdrachten samen te voegen. Een belangrijk ander onderdeel is dat de mogelijkheid wordt geboden (zelfs met lichte dwang) om opdrachten in meerdere percelen te verdelen. Daarbij kan zelfs worden opgenomen dat er opdracht niet meer dan één perceel aan één bedrijf wordt gegund.

Het lijken voor de hand liggende maatregelen die misschien wel al in de dagelijkse praktijk hadden moeten terugkomen. Maar de aanbestedingswet geeft nu ook de kaders en wettelijke duw in de rug. Belangrijk is dat aanbestedende diensten zich goed op de hoogte stellen van de nieuwe verplichtingen, en vooral ook van de nieuwe mogelijkheden. Zoals het ook belangrijk is dat bestuurders en raadslieden weten wat kan en het ook in de politieke arena beter kunnen controleren en afdwingen.

Inzicht krijgen in uw inkoopproces?

Universiteit Twente doet onderzoek naar het inkoopproces binnen Nederlandse gemeenten. Helpt u inzicht te creëren?

 

Naar de vragenlijst

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar

    Met de oude wet was het ook al goed mogelijk om het MKB te betrekken. Wat van belang is wat de opdrachtgever als opdracht bepaalt. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van een grote weg, dat het MKB de minder grote zaken die er mee te maken hebben kunnen krijgen.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden