9 Adviezen bij Wob-verzoek om wachtgeld

0

“Openbaarheid is de norm en geheimhouding de uitzondering”, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in haar advies over een Wob-onderzoek naar wachtgeld voor oud-bestuurders.

Een man of vrouw uit Rotterdam schrijft veel gemeenten aan met de vraag hoeveel ze vanaf het jaar 2000 kwijt waren aan wachtgeld voor oud-bestuurders. De Wob-verzoeker wil graag ook namen en nummers en weten of raadsleden ook een maandelijkse uitkering krijgen nadat ze gestopt zijn als lokale volksvertegenwoordiger.

“Er dient allereerst gekeken te worden of het verzoek betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid”, schrijft de VNG in haar advies. “Het begrip bestuurlijke aangelegenheid dient zeer extensief te worden opgevat en gelet op de jurisprudentie valt “bijna alles” hieronder. Voor zover dat valt te beoordelen valt alle gevraagde informatie onder de definitie van een bestuurlijke aangelegenheid.”

Openbaarheid
“Sinds de zogenoemde Peper-jurisprudentie inzake het openbaar maken van financiële gegevens van politieke ambtsdragers is openbaarheid de norm en geheimhouding de uitzondering”, vervolgt de vereniging. “Wij adviseren u derhalve de bedragen te verstrekken.”

Toch zijn er dan wel negen aandachtspunten:

  1. Het bestuursorgaan moet binnen 4 weken na het ontvangen van het Wob-verzoek een beslissing nemen;
  2. Dat moet door het nemen van een besluit;
  3. Tegelijk met het bekendmaken van het besluit wordt de gevraagde informatie toegezonden, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar heeft;
  4. Bij het besluit maakt het bestuursorgaan melding van de mogelijkheid tot het maken van bezwaar;
  5. Het bestuursorgaan kan de beslistermijn met 4 weken verlengen;
  6. Let er op dat de gevraagde informatie meerdere jaren betreft;
  7. De gemeente mag voor naspeuringen in het kader van Wob-verzoeken geen leges mag heffen omdat het individuele belang van de aanvrager niet voorop staat;
  8. Indien de verzoeker de informatie in een bepaalde vorm wenst te ontvangen geeft de gemeente daaraan gehoor;
  9. Indien het Wob verzoek elektronisch bij het bestuursorgaan is binnengekomen terwijl het bestuursorgaan de elektronische weg hiervoor niet heeft opengesteld, dan kan de gemeente op basis besluiten de aanvraag niet te behandelen mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het orgaan gestelde termijn aan te vullen.


Het volledige advies is hier te vinden >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden