Gemeenteambtenaar wil minder provinciebestuur

0

Minder bestuurders? Goed idee, vindt 60 procent van de deelnemers aan een ledenpeiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vooral de provincie moet krimpen, en gemeenteambtenaren zijn daar het stelligst over.

Welke bestuurslaag moet krimpen? Van de ondervraagden vindt

60 procent dat het bij het bij de provincie wel minder kan. Ambtenaren van

gemeenten voelen zich dan ook vaak gehinderd in hun werk door bemoeienis van de

provincies. Van de gemeenteambtenaren vindt 68 procent dat er vooral op deze

bestuurslaag moet worden bezuinigd.

Kaasschaaf?

Van de 426 deelnemers vindt 23 procent dat de waterschappen

de klappen moeten opvangen, gevolgd door de gemeenten (18%) en de Eerste en

Tweede Kamer (15%). Een grote meerderheid vindt dat er slim moet worden

bezuinigd op het openbaar bestuur. Sommige bestuursorganen werken nu eenmaal efficiënter en

bij grotere lagen kan volgens de ondervraagden meer worden bespaard dan bij

kleine gemeenten, bijvoorbeeld. De kaasschaaf appelleert aan slechts negen

procent van de respondenten.

De deelnemers aan de ledenpeiling hebben ook hun mening gegeven over de

collegeprogramma’s van Gedeputeerde Staten. Wat moeten hun plannen zijn? Minder

regels maken en controleren en taken naar het gemeentelijke niveau brengen,

vindt dertig procent. De taakverdeling tussen overheden is niet helder.

Provincies moeten zich bezighouden met kerntaken zoals ruimtelijke ordening.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden is tegen afgedwongen herindelingen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.